Η Βουλή επανέρχεται τη Δευτέρα στο έργο της υπό τα νέα περιοριστικά μέτρα

Υπό τα νέα περιοριστικά μέτρα και το βάρος της άποψης ότι οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θα πρέπει να εξετάζουν μόνο τα πολύ σημαντικά ή /και επείγοντα θέματα, που διαβίβασε στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου, το νομοθετικό σώμα συνεχίζει τις εργασίες του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των Επιτροπών, με τις ημερήσιες διατάξεις για την προσεχή εβδομάδα και έχει επίσης δημοσιοποιηθεί η ημερήσια διάταξη συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής για την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου.

Η Ολομέλεια της Βουλής έχει στην ημερήσια διάταξη Νομοθετική εργασία, την αναπομπή του νόμου για τις Προϋποθέσεις Εγγραφής Φωτογράφων σε Επαγγελματικό, τον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2021 και το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του  ευρωπαϊκού Κανονισμού της Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τη Βουλή ο κ. Αδάμου ενημέρωσε τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για την άποψή του ότι στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούν η πανδημία και τα μέτρα για αντιμετώπισή της, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θα πρέπει να εξετάζουν μόνο τα πολύ σημαντικά ή /και επείγοντα θέματα.

Τόνισε, επίσης, ότι ο αριθμός των προσκεκλημένων στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών επιβάλλεται όπως περιοριστεί στον απολύτως απαραίτητο.

Με βάση το πρόγραμμα συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών τη Δευτέρα θα συνεδριάσουν οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η Επιτροπή Οικονομικών θα έχει ενώπιον της τους προϋπολογισμούς τεσσάρων ημικρατικών οργανισμών, Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη Διοικητική Συνεργασία στον Τομέα της Φορολογίας και θα συζητήσει την πορεία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Η Επιτροπή Εσωτερικών έχει ενώπιον της  3 νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ενημερωθεί για τη δημιουργία «Σπιτιού της Γυναίκας» και της Γενικότερης Στήριξης γυναικών σε κάθε επαρχία.

Την Τρίτη θα συνέλθει η Επιτροπή Εμπορίου για να ενημερωθεί σε κλειστή συνεδρία για θέματα υδρογονανθράκων και να συζητήσει κατ’ άρθρον το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την Προστασία του Καταναλωτή.

Την ίδια μέρα συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων για να συζητήσει την ανάγκη αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων του δήμου Λύσης και της κοινότητας Κοντέας μετά από την αλλαγή πολιτικής για τις αναπτύξεις εντός των βρετανικών βάσεων και τρεις προτάσεις νόμου μία για την ανακούφιση παθόντων, δεύτερη για την καθιέρωση της 15ης Ιουλίου 1974 ως ημέρας Μνήμης και Τιμής των Πεσόντων και Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία και τρίτη για τροποποίηση του νόμου που αφορά τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Την Τρίτη θα συνέλθει και η Επιτροπή Γεωργίας για να εξετάσει νομοσχέδια και κανονισμό που αφορούν την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου και να συζητήσει  το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σφαγείων, τη μονοπωλιακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και η ανάγκη διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Επίσης την Τρίτη συνέρχεται και η Επιτροπή Εργασίας για να συζητήσει τον αναπεμφθέντα νόμο, δύο τροποποιήσεις του νόμου για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τροποποιητικούς κανονισμούς  για την Ασφάλεια και Υγεία στην προς επικαιροποίηση τεχνικού χαρακτήρα προνοιών των βασικών κανονισμών με προσθήκη στον κατάλογο βιολογικών παραγόντων  του ιού SARS-CοV-2 (COVID-19).

Την Τετάρτη συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών που έχει μεταξύ άλλων στην ημερήσια διάταξη τροποποιήσεις των κανονισμών για την Αστυνομία, το νομοσχέδιο για τη Σύσταση και Λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και την τροποποίηση του νόμου για την  ίδρυση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Την ίδια μέρα στη συνεδρία της η Επιτροπή Παιδείας ενημερώνεται για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών στα κυπριακά κολλέγια και για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την πολιτική για ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση, για την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων κατά την περίοδο ένταξης αυτών στο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής της Επιχείρησης» του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την  προώθηση ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για τη λειτουργία των ωδείων.  Στο νομοθετικό πλαίσιο θα συζητήσει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας και κανονισμούς για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Επιτροπή Θεσμών έχει την Τετάρτη προς συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων τον Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας και Διαφάνειας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητά την Τετάρτη κανονισμούς για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και συζήτηση επί της αρχής στο τροποποιητικό νομοσχέδιο για τα απόβλητα.

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Υγείας για να εξετάσει κανονισμούς για τα μεταλλεία, τα ειδικά προσόντα των οδοντιάτρων και για τα ναρκωτικά φάρμακα και τις ψυχοτρόπες ουσίες.

Η Επιτροπή Μεταφορών ενημερώνεται για τον επανασχεδιασμό και την εκπόνηση νέας μελέτης για την κατασκευή κυματοθραυστών στον κόλπο Πόλεως Χρυσοχούς από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι τον Πομό, την ανάγκη δημιουργίας κυματοθραυστών στην τοποθεσία «Πότιμα», παραλία στην κοινότητα Κισσόνεργας και συζητά προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υπό συζήτηση Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Την Παρασκευή η Επιτροπή Νομικών συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρία για να συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη Σύσταση και Λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, του νομοσχεδίου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, του νομοσχεδίου για τη λειτουργία της Αστυνομίας και για να συζητήσει επί της αρχής την πρόταση νόμου Λιλλήκα για τη δημόσια υπηρεσία.

Δημοσιεύθηκε από

efimeridacy

Η είδηση στην Κύπρο ανήκει στην… Efimerida!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s