Ειδήσεις;

Είναι γεγονός ότι οι θετικές ειδήσεις σπανίζουν αυτό τον καιρό.

Υπομονή και θετική σκέψη!