Στα €439,1 εκ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο

Στα €439,1 εκατομμύρια ανήλθε τον Ιανουάριο του 2021 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με €479,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2021 ήταν €594,4 εκ. σε σύγκριση με €700,3 εκ. για τον Ιανουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 15,1%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2021 ήταν €155,3 εκ. σε σύγκριση με €220,6 εκ. για τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σημειώνοντας μείωση 29,6%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €372,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €61,2 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2021. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €160,4 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €63,7 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €27,5 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2021. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €64,1 εκ.