Αποδόσεις 39% ελληνικών ομολόγων τα τελευταία 2 έτη και 120% την πενταετία

Η νέα «ψήφος εμπιστοσύνης» προς την ελληνική οικονομία και η «αγάπη» των διεθνών επενδυτών για τους κρατικούς ελληνικούς τίτλους αποτυπώθηκε στην πρόσφατη επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Την περασμένη εβδομάδα το spread των 10ετών ομολόγων της Ελλάδας έναντι εκείνων της Γερμανίας μειώθηκε για λίγο κάτω από 100 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2008.

Τα ελληνικά ομόλογα, που κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, εμφάνιζαν αποδόσεις ακόμα και 33% στη 10ετία, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η Κύπρος ετοιμάζεται να βγει στις αγορές με 5ετη ομόλογα

Η Κύπρος ετοιμάζεται να βγει στις αγορές με 5ετη ευρωπαϊκά ομόλογα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του ΥΠΟΙΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BBB-/σταθερή (Standard and Poor`s), Ba2/θετική (Moody`s), BBB-/σταθερή (Fitch) και BBBL/σταθερή (DBRS), ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley και Société Générale να ηγηθούν, μιας απλής έκδοσης, σε ευρώ, βάσει Κανονισμού «S», με Ρήτρες Συλλογικής Δράσης, 5ετών ευρωπαϊκών ομολόγων, σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN του εκδότη.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα γίνει στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (Ρυθμιζόμενη Αγορά) και αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.