ΑΡΘΡΟ: Μικρός ο αριθμός καινούργιων Η.Υ.

Μικρός ο αριθμός καινούργιων Η.Υ. με τους οποίους εξοπλίζονται τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τελικά, παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για 3.555 συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις οποίες θα εξοπλίζονταν τα σχολεία Δημοτικής, ο αριθμός των καινούργιων Η.Υ. που δίνεται στα σχολεία μας είναι πολύ πιο μικρός.

 Σύμφωνα με πληροφορίες που έφθασαν κοντά μας σε κάθε σχολείο δίνεται 1 το πολύ 2 καινούργιοι Η.Υ. (ενώ μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων μας έχει πληροφορήσει ότι δεν παραλαμβάνει καθόλου εξοπλισμό). Αριθμός πολύ μικρός για να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης. (πέραν των 3000 τμημάτων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης).

Με τέτοιους ρυθμούς σίγουρα θα πρέπει να θεωρείται αδύνατη η υλοποίηση της 2ης εξαγγελίας του ΥΠΠΑΝ για νέο σχεδιασμό που προβλέπει τη δημιουργία 6.600 Ψηφιακών Αιθουσών Διδασκαλίας (όλων των βαθμίδων). 

Σχεδιασμός που η υλοποίηση του είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εισαγωγή των Τεχνολογίων της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που χρειάζεται για να υποστηριχθεί η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ύπαρξη αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών στα σχολεία μας. 

Αντιλαμβάνεται κάποιος πως αν δεν έχεις σύγχρονα τεχνολογικά μέσα η χρήση των ΤΠΕ καθίσταται αδύνατη. Αυτό τεκμηριώνεται και στη σχετική βιβλιογραφία. Η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών για τις ΤΠΕ, η έλλειψη εύκολης πρόσβασης στις υποδομές αλλά και η παλαιότητα των μέσων είναι παράγοντες που επηρεάζουν αναμφίβολα την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. (Jones (2004) και Scrimshaw (2004)).

Αν το ΥΠΠΑΝ θέλει πραγματικά να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του δημιουργία 6.600 Ψηφιακών Αιθουσών Διδασκαλίας θα πρέπει να εξοπλίσει τα σχολεία μας. 

Και ο προγραμματισμός αυτός δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στους καινούργιους Η.Υ. αλλά να λάβει υπόψη όλους τους τεχνικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη χρήση των ΤΠΕ και οι οποίοι σχετίζονται και με τα λογισμικά, αλλά και τον χρόνο για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε όλες τις διαστάσεις της εισαγωγής των ΤΠΕ. (έγινε αναφορά σε προηγούμενο άρθρο μου).

Οι εξαγγελίες που έγιναν από το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να αποτελούν μοχλό πίεσης για την όσο πιο γρήγορα υλοποίηση αυτών. Αλλιώς με τους καινούργιους Η.Υ. που έφθασαν μέχρι σήμερα στα σχολεία μας δεν θα πετύχουμε τίποτα και ουσιαστικά θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό στο όραμα που θέλουμε όλοι για ολοκληρωμένη εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία μας.

Πάμπος Παπαδόπουλος

Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)

ΑΡΘΡΟ: Αντιφατικές δηλώσεις και αποφάσεις αυξάνουν τη δυσπιστία για την ορθότητα των αποφάσεων

Η πανδημία έχει μπει για τα καλά στη σχολική ζωή και επηρεάζει τα μέγιστα την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα περίμενε κάποιος πως μετά από ένα χρόνο εμπειρίας στην δτης κατάστασης, οι αρμόδιοι φορείς που είναι και υπεύθυνοι για τις αποφάσεις θα είχαν μια κοινή πολιτική στην διαχείριση αυτής, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσπιστία για το αν σωστά αποφασίζονται τα οποιαδήποτε μέτρα για περιορισμό του  covid-19.

Ενδεικτικά αναφέρω:

·        Με ανακοίνωση του το Υπουργείου Υγείας αλλάζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία. Λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας δεν αποδέχεται τις αλλαγές και αποφασίζει την εφαρμογή του υφιστάμενου

·        Από τη μια το ΥΠΠΑΝ αρνείται να  δεχτεί το νέο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας πριν μια εβδομάδα, με δικαιολογία πως θα οδηγούσε σε μεταφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών όλων των σχολείων και από την άλλη δημοσιεύματα φέρουν τα 2 υπουργεία να συζητούν καθολική μεταφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση την επόμενη εβδομάδα.

·        Σε δηλώσεις του ΥΠΠΑΝ σε τηλεοπτικό σταθμό (OMEGA εκπομπή ΑΙΧΜΕΣ 13/4/2021) αναφέρεται πως τα κρούσματα που εμφανίζονται στα σχολεία είναι πολύ λιγότερα από ότι στην υπόλοιπη κοινωνία. Την επομένη σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του σταθμού παρουσιάζονται στοιχεία όπου πέραν των μισών περιστατικών κορωνοϊού από 1η Απριλίου μέχρι και 10 Απριλίου (2390 στα 4737) σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Και στο πρωτόκολλο:

·        Σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία όταν εμφανιστεί περιστατικό κορονωϊού σε μια τάξη ως στενές επαφές θεωρούνται μόνο τα παιδιά που κάθονται γύρω από το παιδί που είναι κρούσμα ή αν είναι ο εκπαιδευτικός κρούσμα μόνο η πρώτη σειρά των μαθητών. Χωρίς να ουσιαστικά να λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη λειτουργία του σχολείου όπου οι μαθητές μετακινούνται από τάξη σε άλλο χώρο (πχ διάλειμμα, μάθημα Φυσικής Αγωγής, την ώρα που σχολνούν, κλπ ) ή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά του Δημοτικού και των Νηπιαγωγείων όπου ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μείνει σε κατά μέτωπο διδασκαλία από την έδρα.

Αλλά και σε προηγούμενες αποφάσεις:

·        08 Ιανουαρίου. Αποφασίζεται τα παιδιά στα Δημοτικά να μείνουν στο σπίτι και να εργάζονται με εξ αποστάσεως. Εν αντιθέσει τα Νηπιαγωγεία με παρόμοια δεδομένα συνεχίζουν την εκπαίδευση δια ζώσης.

·        Τον Φεβρουάριο για 3 εβδομάδες σε μια περιοχή της Λεμεσού υπάρχει αυξημένος αριθμός περιστατικών. Το ΥΠΠΑΝ εφαρμόζοντας το υφιστάμενο πρωτόκολλο δεν στέλνει τα παιδιά ολόκληρου του τμήματος που έχει περιστατικό/ά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αποτέλεσμα η διασπορά να συνεχίζεται. Και στο τέλος αντί να έχουμε μόνο τα τμήματα που είχαν περιστατικό σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποφασίζεται οι μαθητές των δημοτικών σε ολόκληρη τη Λεμεσό να συνεχίσουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 3 εβδομάδες είτε έχουν περιστατικό, είτε όχι.

Το αν πρέπει οι μαθητές να μείνουν για ακόμη ένα διάστημα στο σπίτι και να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους εξ αποστάσεως είναι αποκλειστικά απόφαση των αρμοδίων. Όπως και αν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τα σχολεία πρέπει να βελτιωθούν. 

Ποιος αποφασίζει για τα πιο πάνω;

Το Υπουργείο Υγείας;

Το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας;

Μήπως πρέπει να συναποφασίζουν; Και αν ναι, τι χρειάζονται οι δημόσιες αντιφατικές δηλώσεις, ανακοινώσεις ή/και αποφάσεις;

Γι’ αυτό οι αρμόδιοι φορείς, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας καλούνται να βρουν τις λύσεις ώστε να είναι ξεκάθαρο από τη μια ποιος αποφασίζει και από την άλλη να υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία στις αποφάσεις. Αλλιώς η δυσπιστία για την ορθότητα των αποφάσεων θα μεγαλώνει…

Πάμπος Παπαδόπουλος

Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)

ΑΡΘΡΟ: Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στο συνταξιοδοτικό ζήτημα των νεοεισερχομένων μετά το 2011

Για το συνταξιοδοτικό ζήτημα των δασκάλων αρθρογραφεί εκ μέρους της ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, ο Πάμπος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά:


Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στο συνταξιοδοτικό ζήτημα των νεοεισερχομένων μετά το 2011

Το συνταξιοδοτικό ζήτημα των νεοεισερχομένων μετά το 2011 είναι ένα θέμα, που επηρεάζει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (και στα επόμενα χρόνια της μεγαλύτερης μερίδας των εκπαιδευτικών), καθώς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Γι’ αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή και το ότι δεν έχει επιλυθεί είναι αποκλειστική της ευθύνη. Η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί είναι αδικαιολόγητη και η καταπάτηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων που η ίδια η κυβέρνηση έθεσε για το θέμα αυτό, οδηγεί στο να αυξάνεται η ανησυχία και ο προβληματισμός των συναδέλφων σε σχέση με το τι τελικά θα γίνει.

Μετά από την παρατεταμένη καθυστέρηση υπήρξε νέα δέσμευση, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, για κατάθεση εντός Σεπτεμβρίου του 2020 ολοκληρωμένη πρότασης προς όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο, των  νεοεισερχομένων δημοσίων υπαλλήλων μετά το 2011. Δέσμευση που ακόμη μια φορά δεν υλοποιήθηκε. Η κωλυσιεργία που παρατηρείται  κρίνεται το λιγότερο ως απαράδεκτη. Το ζήτημα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των επηρεαζόμενων συναδέλφων μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αφού η καθυστέρηση δυσκολεύει αφάνταστα την αναδρομικότητα. Τα επηρεαζόμενα μέλη μας, είναι άτομα που βρίσκονται στην υπηρεσία πέραν των δέκα χρόνων. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς αφυπηρέτησαν χωρίς συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Στόχος της ΠΟΕΔ είναι η πλήρης κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των επηρεαζόμενων συναδέλφων μας, με αναδρομική ισχύ, όπως εξάλλου έχει υποχρέωση να πράξει η πολιτεία ως εργοδότης απέναντι στους εργοδοτούμενούς του. Ελπίζω, έστω και την ύστατη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση, να αντιληφθούν την αδικία που γίνεται σε αυτή την ομάδα των συναδέλφων και να αποστείλουν την πρόταση τους, ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η συζήτηση για την τελική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος. Αλλιώς η  νέα ηγεσία της ΠΟΕΔ και τα συλλογικά σώματα της Οργάνωσης,  μετά τις 24 Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβουν καθήκοντα, δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά την συντονισμένη αντίδραση στα δεδομένα που δημιουργούνται από την συνεχόμενη παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων. 

Πάμπος Παπαδόπουλος

Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)