ΑΡΘΡΟ: Μικρός ο αριθμός καινούργιων Η.Υ.

Μικρός ο αριθμός καινούργιων Η.Υ. με τους οποίους εξοπλίζονται τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τελικά, παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για 3.555 συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις οποίες θα εξοπλίζονταν τα σχολεία Δημοτικής, ο αριθμός των καινούργιων Η.Υ. που δίνεται στα σχολεία μας είναι πολύ πιο μικρός.

 Σύμφωνα με πληροφορίες που έφθασαν κοντά μας σε κάθε σχολείο δίνεται 1 το πολύ 2 καινούργιοι Η.Υ. (ενώ μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων μας έχει πληροφορήσει ότι δεν παραλαμβάνει καθόλου εξοπλισμό). Αριθμός πολύ μικρός για να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης. (πέραν των 3000 τμημάτων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης).

Με τέτοιους ρυθμούς σίγουρα θα πρέπει να θεωρείται αδύνατη η υλοποίηση της 2ης εξαγγελίας του ΥΠΠΑΝ για νέο σχεδιασμό που προβλέπει τη δημιουργία 6.600 Ψηφιακών Αιθουσών Διδασκαλίας (όλων των βαθμίδων). 

Σχεδιασμός που η υλοποίηση του είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εισαγωγή των Τεχνολογίων της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που χρειάζεται για να υποστηριχθεί η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ύπαρξη αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών στα σχολεία μας. 

Αντιλαμβάνεται κάποιος πως αν δεν έχεις σύγχρονα τεχνολογικά μέσα η χρήση των ΤΠΕ καθίσταται αδύνατη. Αυτό τεκμηριώνεται και στη σχετική βιβλιογραφία. Η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών για τις ΤΠΕ, η έλλειψη εύκολης πρόσβασης στις υποδομές αλλά και η παλαιότητα των μέσων είναι παράγοντες που επηρεάζουν αναμφίβολα την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. (Jones (2004) και Scrimshaw (2004)).

Αν το ΥΠΠΑΝ θέλει πραγματικά να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του δημιουργία 6.600 Ψηφιακών Αιθουσών Διδασκαλίας θα πρέπει να εξοπλίσει τα σχολεία μας. 

Και ο προγραμματισμός αυτός δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στους καινούργιους Η.Υ. αλλά να λάβει υπόψη όλους τους τεχνικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη χρήση των ΤΠΕ και οι οποίοι σχετίζονται και με τα λογισμικά, αλλά και τον χρόνο για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε όλες τις διαστάσεις της εισαγωγής των ΤΠΕ. (έγινε αναφορά σε προηγούμενο άρθρο μου).

Οι εξαγγελίες που έγιναν από το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να αποτελούν μοχλό πίεσης για την όσο πιο γρήγορα υλοποίηση αυτών. Αλλιώς με τους καινούργιους Η.Υ. που έφθασαν μέχρι σήμερα στα σχολεία μας δεν θα πετύχουμε τίποτα και ουσιαστικά θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό στο όραμα που θέλουμε όλοι για ολοκληρωμένη εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία μας.

Πάμπος Παπαδόπουλος

Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)

ΑΡΘΡΟ: Η επανένωση της πατρίδας μας περνά μέσα από την εκπαίδευση

Η δημοσία εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί μας έχουν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσουν στον αγώνα του κυπριακού λαού για εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό.

Η καλλιέργεια και δημιουργία κλίματος και κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, πρέπει να αποτελούν βασικό και πρώτιστο στόχο όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση.

Η συνεχής ανάδειξη και έμφαση σε όλα όσα μας ενώνουν με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, τους κοινούς μας αγώνες, την ειρηνική συνύπαρξη πριν το 1974, καθώς και η συνεχής καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού θα διασφαλίσουν την αποφυγή νέων διχασμών και συγκρούσεων στο μέλλον, θα  μειώσουν την μισαλλοδοξία και θα δημιουργήσουν ισχυρή θέληση για λύση και επανένωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Η εκπαίδευση μπορεί να ξαναδημιουργήσει την ελπίδα για λύση μέσα από την διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, μέσα από την ανάπτυξη κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας, συνεργασίας, συμμετοχής και μέσα από την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για να  κατανοήσουν ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν..

Όλα αυτά θα επιτευχθούν μόνον αν πραγματοποιήσουμε περισσότερα κοινά προγράμματα  μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, σε επίπεδο σχολικής τάξης και σχολικής μονάδας, αν φροντίσουμε για την άμεση επαφή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, αν πραγματοποιήσουμε κοινές διδασκαλίες, κοινές αθλητικές, μουσικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Να διδάξουμε επιτέλους τη σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία μέσα από προσεγγίσεις που καλλιεργούν τον ιστορικό γραμματισμό και την κατανόηση του φαινομένου της ύπαρξης διαφορετικών ερμηνειών για το παρελθόν, απαιτώντας από τους/τις μαθητές/τριες να μαθαίνουν να αξιολογούν τα επιχειρήματα και να είναι σε θέση να αποφασίζουν ποιες θέσεις είναι περισσότερο εύλογες, καλύτερες ή χειρότερες.

Η επανένωση της πατρίδας μας θα επέλθει μόνο μέσα από την καλλιέργεια την ιστορικής σκέψης και συνείδησης.

Απόστολος Σκουρουπάτης – Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ

Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποψήφιος Βουλευτής ΑΚΕΛ Επαρχίας Λευκωσίας

ΑΡΘΡΟ: Αντιφατικές δηλώσεις και αποφάσεις αυξάνουν τη δυσπιστία για την ορθότητα των αποφάσεων

Η πανδημία έχει μπει για τα καλά στη σχολική ζωή και επηρεάζει τα μέγιστα την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα περίμενε κάποιος πως μετά από ένα χρόνο εμπειρίας στην δτης κατάστασης, οι αρμόδιοι φορείς που είναι και υπεύθυνοι για τις αποφάσεις θα είχαν μια κοινή πολιτική στην διαχείριση αυτής, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσπιστία για το αν σωστά αποφασίζονται τα οποιαδήποτε μέτρα για περιορισμό του  covid-19.

Ενδεικτικά αναφέρω:

·        Με ανακοίνωση του το Υπουργείου Υγείας αλλάζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία. Λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας δεν αποδέχεται τις αλλαγές και αποφασίζει την εφαρμογή του υφιστάμενου

·        Από τη μια το ΥΠΠΑΝ αρνείται να  δεχτεί το νέο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας πριν μια εβδομάδα, με δικαιολογία πως θα οδηγούσε σε μεταφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών όλων των σχολείων και από την άλλη δημοσιεύματα φέρουν τα 2 υπουργεία να συζητούν καθολική μεταφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση την επόμενη εβδομάδα.

·        Σε δηλώσεις του ΥΠΠΑΝ σε τηλεοπτικό σταθμό (OMEGA εκπομπή ΑΙΧΜΕΣ 13/4/2021) αναφέρεται πως τα κρούσματα που εμφανίζονται στα σχολεία είναι πολύ λιγότερα από ότι στην υπόλοιπη κοινωνία. Την επομένη σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του σταθμού παρουσιάζονται στοιχεία όπου πέραν των μισών περιστατικών κορωνοϊού από 1η Απριλίου μέχρι και 10 Απριλίου (2390 στα 4737) σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Και στο πρωτόκολλο:

·        Σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία όταν εμφανιστεί περιστατικό κορονωϊού σε μια τάξη ως στενές επαφές θεωρούνται μόνο τα παιδιά που κάθονται γύρω από το παιδί που είναι κρούσμα ή αν είναι ο εκπαιδευτικός κρούσμα μόνο η πρώτη σειρά των μαθητών. Χωρίς να ουσιαστικά να λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη λειτουργία του σχολείου όπου οι μαθητές μετακινούνται από τάξη σε άλλο χώρο (πχ διάλειμμα, μάθημα Φυσικής Αγωγής, την ώρα που σχολνούν, κλπ ) ή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά του Δημοτικού και των Νηπιαγωγείων όπου ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μείνει σε κατά μέτωπο διδασκαλία από την έδρα.

Αλλά και σε προηγούμενες αποφάσεις:

·        08 Ιανουαρίου. Αποφασίζεται τα παιδιά στα Δημοτικά να μείνουν στο σπίτι και να εργάζονται με εξ αποστάσεως. Εν αντιθέσει τα Νηπιαγωγεία με παρόμοια δεδομένα συνεχίζουν την εκπαίδευση δια ζώσης.

·        Τον Φεβρουάριο για 3 εβδομάδες σε μια περιοχή της Λεμεσού υπάρχει αυξημένος αριθμός περιστατικών. Το ΥΠΠΑΝ εφαρμόζοντας το υφιστάμενο πρωτόκολλο δεν στέλνει τα παιδιά ολόκληρου του τμήματος που έχει περιστατικό/ά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αποτέλεσμα η διασπορά να συνεχίζεται. Και στο τέλος αντί να έχουμε μόνο τα τμήματα που είχαν περιστατικό σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποφασίζεται οι μαθητές των δημοτικών σε ολόκληρη τη Λεμεσό να συνεχίσουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 3 εβδομάδες είτε έχουν περιστατικό, είτε όχι.

Το αν πρέπει οι μαθητές να μείνουν για ακόμη ένα διάστημα στο σπίτι και να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους εξ αποστάσεως είναι αποκλειστικά απόφαση των αρμοδίων. Όπως και αν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τα σχολεία πρέπει να βελτιωθούν. 

Ποιος αποφασίζει για τα πιο πάνω;

Το Υπουργείο Υγείας;

Το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας;

Μήπως πρέπει να συναποφασίζουν; Και αν ναι, τι χρειάζονται οι δημόσιες αντιφατικές δηλώσεις, ανακοινώσεις ή/και αποφάσεις;

Γι’ αυτό οι αρμόδιοι φορείς, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας καλούνται να βρουν τις λύσεις ώστε να είναι ξεκάθαρο από τη μια ποιος αποφασίζει και από την άλλη να υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία στις αποφάσεις. Αλλιώς η δυσπιστία για την ορθότητα των αποφάσεων θα μεγαλώνει…

Πάμπος Παπαδόπουλος

Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)

ΑΡΘΡΟ: Μετά από δύο χρόνια απουσίας και απραξίας, θυμήθηκαν τον Λειτουργικό Αλφαβητισμό…

***Η Efimerida-Cy φιλοξενεί αρθρογραφία, απόψεις και τοποθετήσεις από όλους τους χώρους και το όλο φάσμα του κοινωνικού γίνεσθαι της Κύπρου***.

Αναγκαίες και απολύτως απαραίτητες οι εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες έρχονται να καλύψουν κενά και να ενισχύσουν ποιοτικά το δημόσιο σχολείο.

Σε αυτό το πλαίσιο μόνο θετικά μπορούν να  εκληφθούν οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για υιοθέτηση ή επαναφορά εκπαιδευτικών πολιτικών για μαθητές/ριες με μεταναστευτική βιογραφία, για πρόληψη και αντιμετώπιση του Λειτουργικού Αλφαβητισμού, για ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αλλά και για στήριξη των σχολείων των ορεινών περιοχών.

Αυτό που πραγματικά ανησυχεί, είναι ο τρόπος με τον οποίο προτίθεται το Υπουργείο να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, αρκετές από τις οποίες είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν ή απλά βρίσκονταν στο περιθώριο για χρόνια. Ανησυχεί το γεγονός ότι πιλοτικά προγράμματα επεκτείνονται σε καθολική εφαρμογή, χωρίς να δημιουργούνται και να υιοθετούνται οι γερές βάσεις που θα διασφαλίζουν την επιτυχή εφαρμογή τους. Προβληματίζει η επιμονή του Υπουργείου Παιδείας να αφαιρεί συμβάσεις και παράλληλα να μειώνει τις θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση εφαρμόζοντας εκπαιδευτικές πολιτικές μέσα από «αγορά υπηρεσιών».

Ειδικότερα, όσον αφορά την πολιτική για πρόληψη και αντιμετώπιση του Λειτουργικού Αλφαβητισμού, εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια το Υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα. Από το 2016 μέχρι και το 2018 τα δημοτικά σχολεία τα οποία παρουσίαζαν αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό, μετά τις σχετικές αξιολογήσεις και πέραν των πολιτικών στα σχολεία ΔΡΑΣΕ, στηρίζονταν με 590 διδακτικές περιόδους ενισχυτικής διδασκαλίας

. Χρόνος που αντιστοιχούσε σε 20 και πλέον εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης, όπως αρέσκεται το ΥΠΠΑΝ να σημειώνει. Η ενισχυτική διδασκαλία ήταν ενσωματωμένη στη στελέχωση των σχολικών μονάδων, παρεχόταν στα παιδιά μέσα από την παροχή επιπλέον συμβάσεων και αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του Αναλυτικού Προγράμματος σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, πολιτικές τις οποίες το ΥΠΠΑΝ κατήργησε τη σχολική χρονιά 2018-2019 με τη δικαιολογία ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ορθά, λοιπόν, διορθώνει το κενό που το ίδιο το Υπουργείο δημιούργησε μετά από δύο χρόνια απραξίας και πολύ ορθά εξαγγέλλει πολιτική για ενισχυτική διδασκαλία σε σχολεία που παρουσιάζουν ψηλά ποσοστά παιδιών με ρίσκο αναλφαβητισμού. Αν οι προθέσεις τους όμως  ήταν ειλικρινείς και ήθελαν πραγματικά να εφαρμόσουν σωστές εκπαιδευτικές πολιτικές θα αξιοποιούσαν και τις 590 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας από το 2018-2019, θα τις μετάφεραν στις μικρές τάξεις και δεν θα τις διέγραφαν για τις επαναφέρουν με αγορά υπηρεσιών το 2021-2022!!!!

Διαβάζοντάς πίσω από τις λέξεις της επικοινωνιακής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες δεν είναι καινούριες αλλά επανέρχονται, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι την επόμενη σχολική χρονιά, τα σχολεία μας θα γεμίσουν με εκπαιδευτικούς που θα «πωλούν υπηρεσίες στο ΥΠΠΑΝ», μέσω της «αγοράς υπηρεσιών», με όλες τις αρνητικές συνέπειες τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και στις εργασιακές συμβάσεις των εκπαιδευτικών. Το επιχείρημα ότι θα έχουν έστω δουλειά και ένα κάποιο εισόδημα μερικές εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αυτή τη μέθοδο, μόνο προσβλητικό και μειωτικό μπορεί να χαρακτηριστεί για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που στόχο έχουν την ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου σχολείου, δεν μπορούν να στηρίζονται σε αγορά υπηρεσιών και να μην είναι θεσμοθετημένες και ενσωματωμένες στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Σχολείου. Η λογική της πελατείας, των προϊόντων και γενικότερα ο νόμος της αγοράς που αυτή η κυβέρνηση έχει μετατρέψει σε κανόνα για το δημόσιο σχολείο, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Αποτελεί χρέος και καθήκον όλων μας να προστατέψουμε το δημόσιο σχολείο από τέτοιου είδους πολιτικές.

Απόστολος Σκουρουπάτης

Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ

Μέλος Κεντρικής Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΠΟΕΔ: «Ευχή όλων τον Φεβρουάριο εκπαιδευτικοί και μαθητές να βρεθούν ξανά στις τάξεις»

Την ευχή το Φεβρουάριο οι αυλές των σχολείων να γεμίσουν με χαρούμενες φωνές παιδιών και εκπαιδευτικοί και μαθητές να βρεθούν ξανά στις τάξεις τους, εκφράζει, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.
 
Απαντώντας σε ερώτηση, η κα. Βασιλείου είπε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνεχίστηκε και αυτή τη βδομάδα σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.
 
«Προβλήματα σίγουρα υπάρχουν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα και από την παγκύπρια εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το ΥΠΠΑΝ έχει πλέον αντιληφθεί στην πράξη τις ελλείψεις και τα προβλήματα, ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες επίλυσής τους», πρόσθεσε.
 
Παρόλα αυτά, συνέχισε η κα. Βασιλείου, «οι εκπαιδευτικοί μας βρίσκουν τους τρόπους και τις λύσεις ώστε να ξεπερνούν τα όποια εμπόδια, με κύριο γνώμονα την εκπαίδευση των μαθητών τους».

Αναθεώρηση αποφάσεων για σχολεία ζητά η ΠΟΕΔ

Η ΠΟΕΔ καλεί τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους για τα δημοτικά και νηπιαγωγεία με δεδομένη την επιδημιολογική εικόνα.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας επιβεβαιώνουν τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε, «λαμβάνονται αντιφατικές και λανθασμένες αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων».

Η ΠΟΕΔ διερωτάται γιατί μέσα σε 24 ώρες διαφοροποιήθηκε το αρχικό διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, εξαιρώντας τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία από τα έκτακτα μέτρα και σημειώνει ότι με βάση τη Νομοθεσία, ο όρος «Δημοτική Εκπαίδευση» περιλαμβάνει σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, κάτι που χρησιμοποιήθηκε και στο αρχικό διάταγμα.

ΑΡΘΡΟ: Η ΠΟΕΔ μέσα από το κοινωνικό της έργο

***Η Efimerida-Cy φιλοξενεί αρθρογραφία, απόψεις και τοποθετήσεις από όλους τους χώρους και το όλο φάσμα του κοινωνικού γίνεσθαι της Κύπρου***.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) διαχρονικά, πέραν από τη συνδικαλιστική της δράση, είχε και έχει να επιτελέσει και να επιδείξει έργο κοινωνικό σε ένα πολιτικό πλαίσιο αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου έχει αναπτύξει μια σειρά από δράσεις στον τομέα της παιδείας και όχι μόνο. Δε θα μπορούσε άλλωστε να γινόταν διαφορετικά, μιας και η Οργάνωση αποτελείται από εκπαιδευτικούς, ανθρώπους δηλαδή που ασκούν καθημερινά το λειτούργημα της μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας, των μελλοντικών πολιτών αυτού του τόπου.

Μια από τις πρόσφατες δράσεις της ΠΟΕΔ ήταν η συγκέντρωση παιδικών και νεανικών βιβλίων για τα παιδιά του Λιβάνου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (Κ.Σ.Π.Ν.Β.), τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Σχολικές Εφορείες. Μια δράση που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες με επιτυχία μιας και για άλλη μια φορά μέσα από τη συνεργασία αποδεικνύεται ότι μια φαινομενικά μικρή προσφορά είναι ικανή να δώσει χαρά στα παιδιά της γειτονικής μας χώρας που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται.

Βεβαίως η κοινωνική προσφορά της ΠΟΕΔ αγγίζει και άλλους τομείς. Αξίζει να αναφερθεί κανείς και στην πρόσφατη συνεισφορά της ΠΟΕΔ στον αγώνα που δίνει η χώρα μας τους τελευταίους μήνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Τον Μάρτη του 2020 με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔ συστάθηκε μια εθελοντική ομάδα με δεκάδες συναδέλφους οι οποίοι μέσα από τη δράση τους και τις υπηρεσίες που παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν εθελοντικά στο Υπουργείο Υγείας, βοήθησαν στη διαδικασία ιχνηλάτησης και κατ’ επέκταση στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιπλέον, δεκάδες εκπαιδευτικοί κατασκεύασαν προστατευτικές ασπίδες για το ιατρικό προσωπικό που βρισκόταν και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης της πανδημίας.

Μέρος της διαχρονικής προσφοράς της ΠΟΕΔ αποτελεί και το περιοδικό «Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ», το μακροβιότερο παιδικό περιοδικό στον ελληνικό χώρο μιας και μετρά σχεδόν 60 χρόνια ζωής. Εκδίδεται μηνιαία σε 10000 αντίτυπα και διανέμεται σε παιδιά της Κύπρου από 5-12 χρόνων, τόσο των δημόσιων σχολείων όσων και των ιδιωτικών για οκτώ τεύχη. Γραμμένο με πολλή αγάπη από την πένα των εκπαιδευτικών μας, το συγκεκριμένο περιοδικό αποτελεί μια προσφορά της ΠΟΕΔ προς τα παιδιά.

Εισφορές σε κοινωφελή ιδρύματα, χορηγίες σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα που προάγουν τη φιλαναγνωσία, οικονομική βοήθεια σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη είναι μόνο μερικές επιπλέον δράσεις της ΠΟΕΔ που επιβεβαιώνουν τόσο την πολλαπλότητα του ρόλου της όσο και την κοινωνική της δράση. Αυτός ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας από τους ρόλους της.

Μύρια Βασιλείου

Πρόεδρος ΠΟΕΔ

Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, μετά και το νέο Διάταγμα, αναφέρει η ΠΟΕΔ

Δεν αλλάζει η μέρα επανέναρξης των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αναφέρει, σε γραπτή δήλωση της σχετικά με το νέο διάταγμα και το άνοιγμα των σχολείων, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου, προσθέτοντας ότι η ΠΟΕΔ συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά για διαχείριση της κατάστασης που διαμορφώνεται με το νέο διάταγμα και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
 
«Δεν αλλάζει η μέρα επανέναρξης των μαθημάτων  μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως προκύπτει από το νέο διάταγμα η εκπαίδευση για 7 και 8 Ιανουαρίου (τουλάχιστον) θα γίνει εξ αποστάσεως.

Χορηγία €200 σε 2.500 εκπαιδευτικούς για ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποφάσισε το Υπουργικό

Σχέδιο χορηγίας σε εκπαιδευτικούς για τη χρήση των δικών τους ηλεκτρονικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει εγκρίνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του υπό τον προεδρεύοντα της Δημοκρατίας Αδάμο Αδάμου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι «με πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σήμερα, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, ένα σχέδιο χορηγίας σε εκπαιδευτικούς για τη χρήση των δικών τους ηλεκτρονικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Έχει εγκριθεί καταρχάς σχέδιο για 2.500 εκπαιδευτικούς, χορηγία 200 ευρώ για νεοαποκτηθείσα συσκευή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επειδή αρκετοί εκπαιδευτικοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους ηλεκτρονικά μέσα, τον δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, το Υπουργείο Παιδείας θέλει να ενθαρρύνει αυτή την πρακτική, διότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί η μετάβαση του σχολείου στην ψηφιακή εποχή.

Είναι η πρώτη φάση αυτού του σχεδίου που θα επεκταθεί και στη συνέχεια, ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και να ανταμειφθούν αυτοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές για το μάθημα, για την εκπαίδευση γενικότερα».

ΑΡΘΡΟ: 6+1 αλήθειες για τις «ασφαλείς σχολικές μονάδες με τα λίγα θετικά κρούσματα»

***Η Efimerida-Cy φιλοξενεί αρθρογραφία, απόψεις και τοποθετήσεις από όλους τους χώρους και το όλο φάσμα του κοινωνικού γίνεσθαι της Κύπρου***.

Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες μιας συντονισμένης προσπάθειας του πολιτικού προϊστάμενου του ΥΠΠΑΝ να προσπαθεί με δημόσιες τοποθετήσεις του να ωραιοποιήσει την όλη κατάσταση στα σχολεία μας και να παρουσιάσει μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που επικρατεί στην πραγματικότητα. 

Τα «ασφαλείς δημόσια σχολεία και τα λίγα θετικά κρούσματα του ΥΠΠΑΝ», έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους αριθμούς και τα στοιχεία αλλά και την πραγματική εικόνα που παρουσιάζουν οι σχολικές μας μονάδες:

1. Δεκάδες εκπαιδευτικοί απουσιάζουν από τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε γιατί διαγνώστηκαν ως θετικοί στον ιό είτε γιατί είναι στενές επαφές θετικών κρουσμάτων. Πέραν των στοιχείων που δημοσιοποιούνται, αυτό μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς κοιτάζοντας καθημερινά τις ανάγκες για αντικαταστάσεις που δημοσιοποιεί στην επίσημη ιστοσελίδα της η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Σε κάποιες μάλιστα σχολικές μονάδες, έχουν δημιουργηθεί και «αλυσίδες» κρουσμάτων.

2. Εκατοντάδες μαθητές/ριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε αυτοπεριορισμό για τους ίδιους λόγους, τμήματα σχολείων παραμένουν κλειστά εδώ και μέρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κλείσει και νηπιαγωγεία.

3. Στις σχολικές μας μονάδες ΔΕΝ ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί με οριζόντια μορφή σε όλη την υπόλοιπη Κύπρο. Ενώ δηλαδή παντού υπάρχουν περιορισμοί στην συγκέντρωση ατόμων, στις σχολικές μας τάξεις, αν και κλειστός χώρος, συνεχίζει να αναλογεί το 1τ.μ. για κάθε άτομο (μαθητές, εκπαιδευτικοί, προσωπικό). Ενώ οι απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών έχουν σταματήσει ή περιοριστεί, καμία διαφοροποίηση δεν έτυχαν οι δραστηριότητες των παιδιών κατά τον σχολικό χρόνο.

4. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει αναστείλει την λειτουργία απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών/ριων κάτω των 18 ετών με τη δικαιολογία του περιορισμού των επαφών των παιδιών, το ΥΠΠΑΝ είχε τη φαεινή ιδέα να ανοίξει τις εισόδους των σχολικών μονάδων από τις  7:00 π.μ., χωρίς καμία επίβλεψη σε αρκετές περιπτώσεις των μαθητών/ριων που προσέρχονται πριν τις  7:30 π.μ. , καταργώντας με αυτό τον τρόπο, πέραν των θεμάτων ασφάλειας που προκύπτουν, και  το υγειονομικό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες.

5. Η έξαρση της πανδημίας στις σχολικές μας μονάδες αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη τις χειμωνιάτικες μέρες, αφού το ΥΠΠΑΝ δεν έχει πάρει ΚΑΝΕΝΑ απολύτως επιπλέον μέτρο, το οποίο θα διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών/ριων όταν θα λειτουργήσουν οι κεντρικές θερμάνσεις και θα κλείσουν τα «ανοικτά παράθυρα». Επιπρόσθετα, οι «μια έτσι μια γιουβέτσι» πολιτικές αποφάσεις του ΥΠΠΑΝ όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού, και προφανώς διαμορφώνονται και προκύπτουν από την αδυναμία της κυβέρνησης να  διασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες εργασίας και μάθησης εντός των σχολικών τάξεων.

6. Όσο αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό που εξαγγέλθηκε δεκάδες φορές από τον ίδιο τον ΥΠΠΑΝ και αφορά κονδύλι ύψους €2,5 εκατομμυρίων για το 2020, εκτός από 2500 ταμπλέτες αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ που αγοράστηκαν από το ΥΠΠΑΝ, τίποτα άλλο δεν έχουμε δει στις σχολικές μας μονάδες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε πως δαπανήθηκε το κονδύλι του 2020 και όχι πως θα δαπανηθεί. Με τόσες ανακοινώσεις, εμφάσεις και εξαγγελίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα ανέμενε κανείς ότι έστω και αυτό το κονδύλι θα είχε ήδη δαπανηθεί και ότι το ΥΠΠΑΝ θα διεκδικούσε επιπλέον κονδύλι.

6+1. Οι εκπαιδευτικοί είναι στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου. Με αυξημένες διπλές και τριπλές παιδονομίες, αυξημένα εποπτικά καθήκοντα, στις τάξεις τους από τις 07:30π.μ. μέχρι τις 13:05μ.μ. χωρίς κανένα διάλειμμα πολλές φορές, εντελώς αβοήθητοι από την πολιτεία, να παλεύουν καθημερινά να καλύψουν ελλείψεις που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη αναστολή φοίτησης και να καλύψουν και τους διδακτικούς στόχους βάσει Αναλυτικού Προγράμματος. Το ελάχιστο που μπορούσε ανέξοδα να κάνει το ΥΠΠΑΝ είναι να μειώσει ή έστω να αναπροσαρμόσει αυτούς τους διδακτικούς στόχους, ούτε ακόμα και αυτό δεν έκανε.

Αυτό που επιτακτικά ζητά η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ζωντανά ανοικτά σχολεία με ασφάλεια για όλους. Οι πολιτικές και η ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων, η εμμονή σε εξαγγελίες χωρίς να συνοδεύονται από έργα και πράξεις, η απουσία σχεδιασμού και προγραμματισμού και η αδυναμία τους να προστατεύσουν παιδιά, εκπαιδευτικούς και προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων, μας οδηγούν δυστυχώς στην αντίθετη κατεύθυνση.

Απόστολος Σκουρουπάτης

Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ

μέλος Γραμματείας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών