Αναβλήθηκαν για τον Μάρτιο οι αποφάσεις για αγνοούμενους στο Στρασβούργο

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέβαλε για τον Μάρτιο του 2021 την εξέταση των υποθέσεων που αφορούν τους αγνοούμενους και την καταβολή των αποζημιώσεων που έχει επιδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις «Βαρνάβα και Άλλοι εναντίον Τουρκίας», αλλά και στο πλαίσιο της διακρατικής προσφυγής «Κύπρου εναντίον Τουρκίας».
 
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της εξέτασης του βαθμού συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Τόσο για την υπόθεση «Βαρνάβα», όσο και για τη διακρατική, η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση για τον Μάρτιο του 2021.