ΑΡΘΡΟ: Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στο συνταξιοδοτικό ζήτημα των νεοεισερχομένων μετά το 2011

Για το συνταξιοδοτικό ζήτημα των δασκάλων αρθρογραφεί εκ μέρους της ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, ο Πάμπος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά:


Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στο συνταξιοδοτικό ζήτημα των νεοεισερχομένων μετά το 2011

Το συνταξιοδοτικό ζήτημα των νεοεισερχομένων μετά το 2011 είναι ένα θέμα, που επηρεάζει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (και στα επόμενα χρόνια της μεγαλύτερης μερίδας των εκπαιδευτικών), καθώς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Γι’ αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή και το ότι δεν έχει επιλυθεί είναι αποκλειστική της ευθύνη. Η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί είναι αδικαιολόγητη και η καταπάτηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων που η ίδια η κυβέρνηση έθεσε για το θέμα αυτό, οδηγεί στο να αυξάνεται η ανησυχία και ο προβληματισμός των συναδέλφων σε σχέση με το τι τελικά θα γίνει.

Μετά από την παρατεταμένη καθυστέρηση υπήρξε νέα δέσμευση, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, για κατάθεση εντός Σεπτεμβρίου του 2020 ολοκληρωμένη πρότασης προς όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο, των  νεοεισερχομένων δημοσίων υπαλλήλων μετά το 2011. Δέσμευση που ακόμη μια φορά δεν υλοποιήθηκε. Η κωλυσιεργία που παρατηρείται  κρίνεται το λιγότερο ως απαράδεκτη. Το ζήτημα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των επηρεαζόμενων συναδέλφων μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αφού η καθυστέρηση δυσκολεύει αφάνταστα την αναδρομικότητα. Τα επηρεαζόμενα μέλη μας, είναι άτομα που βρίσκονται στην υπηρεσία πέραν των δέκα χρόνων. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς αφυπηρέτησαν χωρίς συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Στόχος της ΠΟΕΔ είναι η πλήρης κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των επηρεαζόμενων συναδέλφων μας, με αναδρομική ισχύ, όπως εξάλλου έχει υποχρέωση να πράξει η πολιτεία ως εργοδότης απέναντι στους εργοδοτούμενούς του. Ελπίζω, έστω και την ύστατη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση, να αντιληφθούν την αδικία που γίνεται σε αυτή την ομάδα των συναδέλφων και να αποστείλουν την πρόταση τους, ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η συζήτηση για την τελική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος. Αλλιώς η  νέα ηγεσία της ΠΟΕΔ και τα συλλογικά σώματα της Οργάνωσης,  μετά τις 24 Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβουν καθήκοντα, δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά την συντονισμένη αντίδραση στα δεδομένα που δημιουργούνται από την συνεχόμενη παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων. 

Πάμπος Παπαδόπουλος

Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)