ΝΕΟ ΑΙΜΑ (ΣΥΟΠ)

Πιάνουν δουλειά τον επόμενο μήνα οι 160 νέοι Συμβασιούχοι Οπλίτες που θα προσληφθούν μετά το πέρας των υγειονομικών εξετάσεων.  

Στις 19 Απριλίου ορίστηκε η έναρξη της εκπαίδευσης των νέων Συμβασιούχων Οπλιτών σε Κέντρο Νεοσυλλέκτων που θα ανακοινωθεί το συντομότερο.

Καλή αρχή στο νέο αίμα της ΕΦ!

***Φώτος δημοσιογραφικού αρχείου

Την έναρξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην ΕΦ, ανακοίνωσε το Υπ. Άμυνας

Την έναρξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 7 έως 23 Δεκεμβρίου 2020.

Η προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και άλλες απαραίτητες πληροφορίες, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας: https://mod.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα τη σχετική Αίτηση (αντίγραφο της οποίας είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας https://mod.gov.cy), η οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τους ίδιους τους αιτητές ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Αμμοχώστου (Παραλιμνίου), Πελενδρίου και Πόλεως Χρυσοχούς.

Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, κατά την παρουσίαση του ιδίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, θα πρέπει να προσκομίζεται η ταυτότητα, έτσι ώστε να είναι κατορθωτή η ταυτοποίηση του ατόμου.

Στην αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται τα πιο κάτω πιστοποιητικά, όπως καθορίζονται στο έντυπο της αίτησης: Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας (το δελτίο ταυτότητας θα πρέπει να παρουσιάζεται για έλεγχο), Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (μόνο για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης), με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ. Εγκύκλιο με Αρ. 256, ημερ. 15.10.2019, στην ιστοσελίδα https://www.psc.gov.cy).

Ακολούθως οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS για την Υγειονομική Εξέταση, την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία.

Για την υποβολή των αιτήσεων ή για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 1:30 μ.μ.), ως πιο κάτω:

Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου – Διεύθυνση: Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος», Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία -Τηλ.: 22417130, 22417134, 22417136 – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sglsia@cytanet.com.cy,

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας – Διεύθυνση: Λεωφόρος Χριστόφορου Χριστοφίδη (πρώην Αρτέμιδος), Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα – Τηλ.: 24411300, 24411303 -Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sglkas.am@cytanet.com.cy,

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού – Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 – 1ος όροφος, Οίκημα TCI, Αγία Φύλα, Λεμεσός -Τηλ.: 25413366, 25413367- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sglsou@cytanet.com.cy,

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου -Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Τ.Κ.8011, Πάφος -Τηλ.: 25413916, 25413949, 26933270-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sgpafou@cytanet.com.cy.