Σε κατηγοροποίηση των περίπου 700 μη βιώσιμων δανειοληπτών του ΕΣΤΙΑ, προχώρησε το ΥΠΟΙΚ

Σε κατηγοροποίηση των περίπου 700 μη βιώσιμων οικονομικά δανειοληπτών του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ τους οποίους έχει μέχρι στιγμή ενώπιον του, έχει προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περιπτώσεις αυτές έχουν κατηγοροποιηθεί από το ΥΠΟΙΚ με βάση τους λόγους που δεν δύναται να είναι βιώσιμοι οι δανειολήπτες, έτσι ώστε στην συνέχεια να τύχουν ομοιόμορφου χειρισμού, αναλόγως της περίπτωσης του καθενός.
 
Ακολούθως, θα γίνει απομείωση δανείου από την τράπεζα για κάθε περίπτωση χωριστά, ανάλογα πάντα με τα εισοδήματα του κάθε δανειολήπτη και με την δυνατότητα της τράπεζας, με το ποσοστό της απομείωσης του δανείου να μπορεί να φθάσει μέχρι και το 60%.