Αύξηση περίπου 35% στα κλινικά απόβλητα από έναρξη της πανδημίας

Αύξηση περίπου 35% σημειώθηκε στην παραγωγή κλινικών αποβλήτων στα νοσηλευτήρια σε όλες τις πόλεις, τόσο του δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα, από την έναρξη της πανδημίας έως τώρα.

Στα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται μάσκες, γάντια και rapid tests και οι αριθμοί προκύπτουν από στοιχεία, που συνέλεξε το Τμήμα Περιβάλλοντος από τις τρεις εταιρείες διαχείρισης των κλινικών αποβλήτων στην Κύπρο.

Παρατηρείται ήδη συνεχόμενη αυξητική τάση στην παραγωγή τους και ήδη δόθηκαν οδηγίες για συχνότερη συγκομιδή.