Οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών υιοθέτησαν κοινή δήλωση προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Kοινή δήλωση προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, υιοθέτησαν μετά από τηλεδιάσκεψη οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ. Η δήλωση έρχεται ανήμερα της 5ης επετείου των καταστροφικών τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι, στο θέατρο Bataclan και έξω από το Stade de France.

Με αφορμή και τις πρόσφατες επιθέσεις οι 27 αναγνωρίζουν ότι «μόνο μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους» και ορίζουν τις  ακόλουθες προτεραιότητες που απαιτούν δράσεις:

– Θρησκευτική ελευθερία
– Κοινωνική συνοχή
– Ενίσχυση της ασφάλειας ενός χώρου Σένγκεν που λειτουργεί καλά
– Εξασφάλιση ασφάλειας
– Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης – online και offline
– Ανταλλαγή πληροφοριών για πρόσωπα που αποτελούν τρομοκρατική ή βίαιη εξτρεμιστική απειλή
– Ξένοι τρομοκράτες μαχητές
– Ανανεωμένη αρχιτεκτονική πληροφοριών της ΕΕ
– Προστασία δημόσιων χώρων

Αναλυτικά οι 27 αναφέρουν: «υποστηρίζουμε την ελευθερία, ενεργούμε με αποφασιστικότητα, είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τους ανθρώπους τους. Θα διατηρήσουμε τις κοινές μας αξίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Θα προστατεύσουμε τις πλουραλιστικές μας κοινωνίες και θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή βίας που στοχεύει τους ανθρώπους με βάση την πραγματική ή υποτιθέμενη εθνοτική καταγωγή τους, ή τη θρησκευτική τους πεποίθηση ή βάσει άλλων τύπων προκατάληψης».

«Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον βάρβαρο τρόμο ολιστικά, με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, διατηρώντας πλήρως όλες τις εγγυήσεις βάσει του κράτους δικαίου καθώς και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Τα θεμέλια της Ευρώπης δεν θα κλονιστούν από τη μάστιγα του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. Οι τρομοκράτες δεν μπορούν να κερδίσουν τον αγώνα τους. Θα αναλάβουμε δράση ενάντια στην απειλή της πόλωσης», τονίζουν οι 27.

Σημειώνουν ότι «η Ευρώπη έχει διανύσει έναν σκληρό και οδυνηρό δρόμο για να αγκαλιάσει την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας. Ελευθερία συνείδησης και θρησκείας σημαίνει την ελευθερία να ακολουθείτε ή να μην ακολουθείτε μια θρησκεία. Χρειαζόμαστε αμοιβαίο σεβασμό, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων και συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για άτομα με κοσμικές απόψεις. Τονίζουμε λοιπόν τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε στην Ευρώπη τη θρησκευτική έκφραση που είναι ειρηνική και σεβαστή στους νόμους που θεσπίζουν τα κράτη μέλη μας. Αυτό ισχύει εξίσου για όλες τις θρησκείες. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη από την οργάνωση ή τη διαμόρφωση θρησκευτικών παραδόσεων για εξτρεμιστικούς σκοπούς και από εξτρεμιστικές ερμηνείες που οδηγούν σε βία».

«Οι εξτρεμιστικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην καταστροφή της ελεύθερης κοινωνικής τάξης θα παταχθούν με την πλήρη ισχύ και τη συνοχή του κράτους δικαίου», προειδοποιούν.

«Ωστόσο, αυτός ο αγώνας ενάντια στον εξτρεμισμό δεν πρέπει να οδηγήσει στον αποκλεισμό και τον στιγματισμό των θρησκευτικών ομάδων. Ο αγώνας μας ενάντια στην τρομοκρατία δεν στρέφεται κατά θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά ενάντια στον φανατικό και τον βίαιο εξτρεμισμό», ξεκαθαρίζουν.

«Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις πολλές διαφορετικές φωνές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πλουραλιστικής, ανοιχτής και φιλελεύθερης ευρωπαϊκής κοινωνίας μας και να καταστήσουμε σαφές ότι δεν αφήνουμε χώρο για κανένα είδος εξτρεμισμού να μας χωρίσει. Πρέπει να προωθήσουμε ότι η θρησκευτική εκπαίδευση και κατάρτιση – κατά προτίμηση εντός της ΕΕ – συνάδει με τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες», αναφέρουν.

«Οι παραβιάσεις της δημοκρατικής τάξης και των αξιών των ευρωπαϊκών κρατών μελών ή των εθνικών τους νόμων δεν πρέπει ούτε να υποτιμούνται ούτε να γίνονται ανεκτές, ανεξάρτητα από το τι τους παρακινεί. Οι οργανισμοί που δεν ενεργούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και υποστηρίζουν περιεχόμενο που είναι αντίθετο με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες δεν θα πρέπει να υποστηρίζονται από δημόσια χρηματοδότηση, ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να περιοριστεί η ανεπιθύμητη ξένη επιρροή εθνικών αστικών και θρησκευτικών οργανώσεων μέσω μη διαφανών χρηματοδοτήσεων», προβλέπουν οι 27.

Σε ό,τι αφορά τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας αναφέρουν: «για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη λειτουργία του Σένγκεν και να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, πρέπει να συνεχίσουμε με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις νέες βάσεις δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων μας».

«Το Σένγκεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, που εγγυάται δωρεάν ταξίδια προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας», αναφέρουν.

«Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωρίζουν ποιος εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν και ποιος ταξιδεύει σε αυτόν».

«Πρέπει να ελέγξουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα, να καταγράφουμε τις εισόδους και τις αναχωρήσεις από τον χώρο Σένγκεν σε ψηφιακή μορφή και να συνεργαζόμαστε στενότερα με τρίτες χώρες προκειμένου να καταπολεμήσουμε τις τρομοκρατικές απειλές».

Ταξιδιωτικές κινήσεις ατόμων που παρουσιάζουν τρομοκρατική ή βίαιη εξτρεμιστική απειλή αποτελούν μείζονα πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας», σημειώνουν.

«Όπως προβλέπει η Συνθήκη, τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης και για την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας. Θέλουμε να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω επιλογές για μέτρα ασφαλείας εντός του χώρου Σένγκεν, καθώς και μέσα για τη διασυνοριακή συνεργασία επιβολής του νόμου».

«Εάν η κατάσταση το απαιτεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να επαναφέρουν και να παρατείνουν τους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν», τονίζουν οι 27.

Σε ό,τι αφορά τη ριζοσπαστικόποιηση, οι 27 αναφέρουν ότι «στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις του κανονισμού για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (TCO) έως το τέλος του έτους, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε ένα νέο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό μέσο για τη διασυνοριακή εξάλειψη του τρομοκρατικού περιεχομένου».

Όπως αναφέρουν «ο στόχος είναι να καταστεί δυνατή η έκδοση εντολών κατάργησης με διασυνοριακό αποτέλεσμα και η δημιουργία ενός νέου και γρήγορου και αποτελεσματικού μέσου για την καταπολέμηση τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο εντός μίας ώρας ή λιγότερο από την αναφορά του, διατηρώντας παράλληλα αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Καλούν δε την Κομισιόν να παρουσιάσει «έναν φιλόδοξο Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) σχετικά με την ενίσχυση της ευθύνης των εταιρειών Διαδικτύου να καταπολεμήσουν το παράνομο περιεχόμενο και την ενίσχυση του, να εισαγάγει νέες κυρώσεις και κατάλληλα άλλα μέτρα».

«Αυτός ο νέος κανονισμός πρέπει να ορίζει τις κατάλληλες απαιτήσεις για την κατάργηση παράνομου περιεχομένου με ταυτόχρονο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης», σημειώνουν μεταξύ άλλων.

ΠτΒ: «Πλήρη αλληλεγγύη Κύπρου προς Γαλλία»

Πλήρη αλληλεγγύη Κύπρου προς Γαλλία, εκφράζει σε επιστολές του ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δρ Αδάμος Αδάμου απέστειλε συλλυπητήριες επιστολές προς τους Προέδρους της Γαλλικής Γερουσίας και της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης κ.κ. Gérard Larcher και Richard Ferrand, για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τη Γαλλία.

Στα συλλυπητήρια μηνύματά του, ο Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει τις απεχθείς αυτές ενέργειες και υπογραμμίζει την πλήρη αλληλεγγύη της Κύπρου και της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τη Γαλλία, στον αγώνα της ενάντια στην εξτρεμιστική βία, στην οποία, όπως αναφέρει, είναι εκτεθειμένες όλες οι χώρες που μοιράζονται τις ίδιες οικουμενικές αξίες και αρχές.

Τέτοιες ενέργειες, τονίζει ο δρ Αδάμου, υπονομεύουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, που απολαμβάνουν οι δημοκρατικές μας κοινωνίες και  οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του ιδίου και του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων, το Κοινοβούλιο και το λαό της Γαλλίας, καθώς και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

ΒΕΛΓΙΟ: Δύο ανήλικοι ύποπτοι για τρομοκρατία συνελήφθησαν στο Eupen

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο Eupen (γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου) ως ύποπτοι απόπειρας δολοφονίας, τρομοκρατίας και συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον Τύπο βελγική δικαστική πηγή και μετέδωσε το δίκτυο RTBF.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί άνδρες ηχογράφησαν ένα βίντεο πίστης στην οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους και είναι ύποπτοι για σχέδιο επίθεσης κατά της αστυνομίας, σύμφωνα με το RTBF.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταδικάζει τις επιθέσεις στη Βιέννη

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτήν τη δειλή πράξη που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter, o Πρόεδρος σημείωσε ότι, «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους ανθρώπους της Βιέννης μετά την τρομερή επίθεση απόψε (ψες). Στεκόμαστε στο πλευρό της Αυστρίας».

«Είμαι σοκαρισμένη και λυπημένη από τη βίαιη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό. Η Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Αυστρία. Είμαστε ισχυρότεροι από το μίσος και τον τρόμο», συμπλήρωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

O Επίτροπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, σε δικό του μήνυμα τόνισε ότι, «μετά από αυτήν την επίθεση στη Βιέννη, οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων. Είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι».

«Είμαι αηδιασμένη από τις επιθέσεις στη Βιέννη», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος Ύλβα Γιόχανσον, τονίζοντας ότι λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις για το θέμα από τη Europol. «H καρδιά μου είναι με τον λαό της Βιέννης. Στεκόμαστε δίπλα σας», σημειώνει.

«Σοκαρισμένος και λυπημένος από την τρομερή τρομοκρατική επίθεση σήμερα το βράδυ στη Βιέννη», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρου.

«Τα συλλυπητήριά μου προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους ανθρώπους στη Βιέννη και την Αυστρία. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ στον τρόμο», τόνισε.

«Με θλίψη και τρόμο παρακολουθούμε τα νέα μιας άλλης επίθεσης στην Ευρώπη σήμερα το απόγευμα. Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και τις οικογένειες των θυμάτων και τους ανθρώπους της Βιέννης – σε όλη την ήπειρό μας, είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντ.Σασόλι.

«Είμαι συγκλονισμένος και συγκινημένος από τις τρομερές ειδήσεις σχετικά με τις αποψινές επιθέσεις στη Βιέννη. Είναι μια δειλή πράξη βίας και μίσους. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στα θύματα και στις οικογένειές τους και στους πολίτες της Βιέννης. Είμαστε δίπλα σας», δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζ.Μπορρέλ.

«Αυτήν τη στιγμή βιώνουμε δύσκολους καιρούς για τη δημοκρατία μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα. Η αστυνομία μας θα λάβει αποφασιστικά μέτρα εναντίον των δραστών αυτής της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης. Όλη η χώρα συλλογίζεται τα  θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους, στους οποίους εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου. Ευχαριστούμε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς εταίρους μας για τη συμπάθειά τους και τις εκφράσεις αλληλεγγύης», δήλωσε από τη μεριά του ο Καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.