ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων

Νέα μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων αλλά και των ανέργων ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, μετά και την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων από την Κυβέρνηση για αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.
 
Όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας σε διάσκεψη Τύπου, στα ειδικά χχέδια που έχουν εγκριθεί, τα οποία ήταν αποτέλεσμα και κοινωνικού διαλόγου κατά το διάστημα που έχει προηγηθεί καθώς και της συνεργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, προβλέπεται ότι θα παρέχουν στήριξη σε πέραν των 60.000 εργαζομένων, αλλά και σημαντικό αριθμό ανέργων κατά τους επόμενους μήνες, με συνολική δαπάνη περί τα 130 ως 150 εκατομμύρια ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ειδικά σχέδια

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, τα Ειδικά Σχέδια οι αιτήσεις των οποίων έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, είναι τα ακόλουθα:

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 )

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11)

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.3)

Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Αίτηση ΕΕΑ.13)

Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Αίτηση ΕΕΑ.8)

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (Αίτηση ΕΕΑ.5)

Σημειώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου  2020 είναι η Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020.
 
Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι έχουν, επίσης, αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy υποδείγματα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την αντίστοιχη αίτηση.

Το Υπουργείο Εργασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Αναφέρει επίσης ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νέες ανακοινώσεις Υπ. Εργασίας για καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση πολιτών λόγω COVID-19

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλούν τους εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζόμενους όπως καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές τους μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ).

Σε περίπτωση που οι εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν είναι χρήστες του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των ΥΚΑ μπορούν πολύ εύκολα να καταστούν χρήστες, με τη συμπλήρωση της αίτησης για Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου (ΥΚΑ1-021) και της αίτησης Εντολής Άμεσης/ων Χρέωσης/εων ΕΧΠΕ (SEPA) (ΥΚΑ1-023), τις οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω της ιστοσελίδας των ΥΚΑ (www.mlsi.

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο κοινωνικός διάλογος διατήρησε σε δύσκολους καιρούς την εργατική ειρήνη»

Μέσα από το σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου, το οποίο βασίζεται κυρίως στον κοινωνικό διάλογο και στην εποικοδομητική βούληση των κοινωνικών εταίρων, έχει επιτευχθεί, μέσα σε δύσκολους καιρούς, να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη και η σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις, τόνισε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου σε χαιρετισμό της στην τιμητική εκδήλωση για τα 80 χρόνια της  ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ  ΠΕΟ.
 
Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι μέσω αυτού του κοινωνικού διαλόγου και της υπεύθυνης στάσης όλων, έγινε κατορθωτό να διασφαλιστεί το ύψος του κατώτατου μισθού ως ένα σημαντικό εργασιακό κεκτημένο, ενώ παράλληλα, έχουμε όλοι προωθήσει και υποστηρίξει επίμονα και συστηματικά, όπως υπογράμμισε, «την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, μέσω συμφωνιών εργοδοτών-εργαζομένων σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας όπως στην ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία και με την νομοθετική πλέον κάλυψη βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».
 
Επίσης, η Υπουργός Εργασίας είπε ότι καθοριστικής σημασίας και καταλυτικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων διαδραματίζει και ο αναγκαίος έλεγχος και επιθεώρηση της αγοράς εργασίας και σημείωσε πως με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων που έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από 1η Δεκεμβρίου 2020, «αυξάνονται και ενισχύονται οι δυνατότητες επιθεώρησης στους χώρους εργασίας και τόσο η προσπάθεια για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας, όσο και ο έλεγχος για την εφαρμογή των εργατικών νομοθεσιών αναβαθμίζεται, με τη δυνατότητα εφαρμογής συστήματος ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένων επιθεωρήσεων και αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για τους παρανομούντες».
 
Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας, η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι έχουν εφαρμοστεί, μεταξύ άλλων, σειρά Ειδικών Σχεδίων για τη στήριξη της απασχόλησης και των εργαζομένων, όπως τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, Ειδικής Άδειας Ασθενείας για εργαζόμενους σε καραντίνα ή αυτοπεριορισμό ή και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, Στήριξης Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων καθώς και το Ειδικό Σχέδιο για Στήριξη Ανέργων.
 
Βάσει των ανωτέρω Σχεδίων, συνέχισε, στηρίχθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο μέχρι Μάιο 2020 πέραν των 200.000 εργαζομένων, δηλαδή η σημαντική πλειοψηφία, όπως είπε, «των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σημαντικός αριθμός ανέργων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εργοδοτηθούν καθώς δεν υπήρξε έναρξη της τουριστικής περιόδου όπως τις προηγούμενες χρονιές».
 
Επιπλέον, ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν και εξειδικευμένα Σχέδια από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, όπως για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, για επιχειρήσεις που θεωρούνται συνδεόμενες με την τουριστική βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό καθώς και για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων ή αυτοτελώς εργαζομένων που αποδεδειγμένα είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία, ενώ παραχωρήθηκε και στοχευμένη εφάπαξ βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις που είχαν επηρεαστεί από την πανδημία, για κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
 
Επίσης, η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παράταση των υφιστάμενων Σχεδίων μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2020, ενώ για την περίοδο από το Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021, όπως είπε, «έχει καταρτιστεί ένα συνεκτικό και αλληλοσυμπληρούμενο πλέγμα Σχεδίων και Πολιτικών με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και του ύψους των μισθών, με την κρατική στήριξη και βοήθεια εκεί και όπου χρειάζεται καθώς και με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και κονδυλίων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού». 
 
Η Υπουργός Εργασίας είπε ότι θα αρχίσει κοινωνικός διάλογος για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα υφιστάμενα Ειδικά Σχέδια ώστε να εφαρμοστούν με τον πιο κατάλληλο τρόπο και για την περίοδο από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021 τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης που εφαρμόζονται για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες και τις Συνδεόμενες με τον Τουρισμό Επιχειρήσεις.
 
«Στόχος, αλλά και προϋπόθεση για την συμμετοχή επιχειρήσεων στα σχέδια αλλά και την εφαρμογή όλων των ανωτέρω, είναι η αποφυγή απολύσεων αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων από οποιεσδήποτε μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας», υπογράμμισε.
 
Τέλος, η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο Εργασίας παραμένει δίπλα στους κοινωνικούς εταίρους, «έτοιμο πάντοτε να συμβάλει όσο το δυνατό περισσότερο και στο πλαίσιο πάντοτε των δικών του αρμοδιοτήτων, στην επίλυση των όποιων προβλημάτων/ζητημάτων προκύπτουν».  
 
Εξάλλου, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης είπε ότι από την πρώτη στιγμή που προέκυψε ο κίνδυνος της πανδημίας, η ΠΕΟ αντιμετώπισε αυτή την νέα κρίση προτάσσοντας δυο βασικές παραμέτρους και πρόσθεσε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής είναι ύψιστη προτεραιότητα, αλλά  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετακυλιστεί ο λογαριασμός και αυτής της κρίσης, στις πλάτες των εργαζομένων. 
 
«Ιδιαίτερα σήμερα, έχει αποδειχτεί ότι η κοινωνία μας δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις και σκληρή λιτότητα που έχει ανάγκη, είναι περισσότερο κοινωνικό κράτος, περισσότερες και πιο αναβαθμισμένες  δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό θα  συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε  το κοινωνικό  ΓΕΣΥ» και «θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να επανέλθουν τα δικαιώματα των συνταξιούχων εκεί που ήταν, για επανεξέταση του ισοπεδωτικού πέναλτι του 12%,  για όσους επιλέγουν αφυπηρέτηση στα 63, για πιο αποτελεσματικά μέτρα στήριξης των πολύτεκνων, των αναπήρων, των φοιτητών και των άλλων ευάλωτων ομάδων, για αξιόπιστη στεγαστική πολιτική,  για  να στηριχτούν οι άνεργοι και να προστατευτεί η κατοικία και η επαγγελματική στέγη των ανθρώπων που βρέθηκαν εκτεθειμένοι στις τράπεζες». 
 
Ο κ. Κυρίτσης είπε ακόμη ότι «όσο περνά ο χρόνος και οι εργοδότες αποδεσμεύονται από τα χρονοδιαγράμματα που έθεταν τα σχέδια, με πρόσχημα την κρίση, οι επιθέσεις ενάντια στους μισθούς και γενικότερα στα εργασιακά δικαιώματα  θα εντείνονται» και πρόσθεσε ότι «τώρα τελευταία, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι και μαζί τους και διάφοροι νεοφιλελεύθεροι αναλυτές, επιχειρούν να προβάλουν ως πανάκεια  για τις συνέπειες της πανδημίας, τις λεγόμενες ΄ευέλικτες΄ μορφές απασχόλησης». 
 
Ο ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία είναι ρυθμίσεις και όχι απορυθμίσεις, είναι νομοθετικά μέτρα, όπως είπε, που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν στην πράξη τις  συλλογικές συμβάσεις.
 
«Είναι  μηχανισμό, ο οποίος μέσα από θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο, να διαμορφώνει και για όσους δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση ένα ελάχιστο πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων που να αφορά τουλάχιστον το μισθό, την υπερωριακή εργασία, τις αργίες και το ταμείο προνοίας», πρόσθεσε.
 
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Κυρίτσης είπε ότι «ο εκτροχιασμός του Κυπριακού και η παρατεταμένη απουσία διαπραγμάτευσης, τροφοδοτούν δυστυχώς την τουρκική επιθετικότητα και αλαζονεία και διευκολύνουν, μόνο  όσους θέλουν να  προβάλουν το σημερινό απαράδεκτο, κατοχικό status quo, ως τη μόνη ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό».
 
«Από την άλλη όμως και ο  κ. Αναστασιάδης, με τις παλινδρομήσεις και την ασυνέπεια του στην διαχείριση της διαπραγμάτευσης, δεν έχει πείσει ότι δεν  έχει και αυτός τη δική του  ευθύνη γι’ αυτή κατάσταση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «αυτή η πραγματικότητα, όσο και αν κακοφαίνεται στους κυβερνώντες, φαίνεται δυστυχώς και στις πρόσφατες αποφάσεις του συμβουλίου της ΕΕ».  
 
Πραγματική επιτυχία για το κυπριακό λαό θα είναι, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΕΟ, «αν η  διαπραγματευτική διαδικασία επανεκκινήσει το συντομότερο στο πλαίσιο που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ στο Κράν Μοντανά, αν  με σοβαρότητα και σταθερότητα οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων της Κύπρου, εργαστούν δημιουργικά για την εξεύρεση λύσης».
 
Ιδιαίτερα αν μετά την ψηφοφορία  της επόμενης εβδομάδας επικρατήσουν στην Τ/κ κοινότητα δυνάμεις που ενστερνίζονται το όραμα της ειρηνικής συνύπαρξης και υποστηρίζουν την επανένωση της χώρας και του λαού μας στα πλαίσια μας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας.
  
Εξάλλου, ο ΓΓ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ Άθος Ελευθερίου είπε ότι η Συντεχνία δηλώνει «για ακόμα μια φορά πανέτοιμη να αγωνιστεί σε συνεργασία με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα στις όποιες επιβουλεύσεις από γνωστούς και άγνωστους, για την προάσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων  όλων των εργαζομένων» και πρόσθεσε ότι «μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Συντεχνία συνεργάζεται και με το Διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα τόσο σε πανευρωπαϊκό,  όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».
 
Ανέφερε ότι «από την Κυβέρνηση και τους εργοδότες αναμένουμε να σέβονται και να εφαρμόζουν τις συμφωνίες και να μην εκμεταλλεύονται την υπευθυνότητα μας, να μην την θεωρούν αδυναμία και να προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες, διαφορετικά θα παίρνουν ανάλογες απαντήσεις» και πρόσθεσε ότι «δεν αποδεχόμαστε το λογαριασμό στις δυσκολίες να τον πληρώνουν οι εργαζόμενοι, ενώ τα κέρδη τα απολαμβάνουν οι εργοδότες».
 
Τέλος, ο κ. Ελευθερίου είπε ότι «με την ίδια υπευθυνότητα και ενωμένοι αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, για την εξεύρεση  δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος και την ειρηνική επανένωση του νησιού μας».