Με το μάθημα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» εγκαινιάστηκαν τα διαδικτυακά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 3 Απριλίου, η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε μη σχολικό χρόνο, με έμφαση σε οριζόντιες σύγχρονες θεματικές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τα διαδικτυακά μαθήματα αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία για μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, για την ενημέρωσή τους και την καλλιέργεια οριζόντιων δεξιοτήτων.

Όπως αναφέρεται, το πρώτο διαδικτυακό μάθημα, με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΥΠΠΑΝ για την προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου με ασφάλεια και υπευθυνότητα και την ενδυνάμωση δημιουργικών και κριτικά σκεπτόμενων μαθητών/μαθητριών.

Αρχίζει τη Δευτέρα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 αρχίζει τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Μαρτίου, ώρα 11:00 π.μ., και 2 Απριλίου, ώρα 9:00 π.μ., παραχωρείται ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους υποψηφίους για να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δημιουργήσουν την αίτησή τους, να την επεξεργαστούν, να την τροποποιήσουν και να καταλήξουν στις καταλληλότερες για αυτούς τελικές επιλογές. Τονίζεται ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή των αιτήσεων.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 2 Απριλίου και ώρα 9:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ.

Τονίζεται ότι, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή ή τροποποίηση στις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις/στα οποίες/α οι υποψήφιοι επιθυμούν εισαγωγή. Την ευθύνη για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλήψεις που αφορούν τα ανωτέρω, φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτήν θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

1. Τέλη Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα τέλη εξέτασης όλων των μαθημάτων Πρόσβασης καθώς και των Ειδικών Εξετάσεων ανέρχονται στα €25.00, εκτός από τα τέλη εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας τα οποία ανέρχονται στα €50.00

Από την καταβολή τελών εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς Απόλυσης.

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ (Αρ.Φακ.7.2.25.19/4, ημερομηνίας 26/2/2021, ypp11906), μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης, μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων των σχολείων τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, θα διεξαχθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων όλοι οι αναγκαίοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η περίοδος και η διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα γίνεται, επίσης, ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα ενημερωθούν για τις σχετικές λεπτομέρειες και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμής των εξεταστικών τελών, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων καθώς, και με προσωπικό μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έκαναν την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα έχουν δικαίωμα πληρωμής και κατά συνέπεια το μέρος της αίτησής τους που αφορά στην Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας θα ακυρωθεί αυτόματα.

Οι υποψήφιοι που δεν θα πληρώσουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ακυρωθεί αυτόματα το μέρος της αίτησής τους που αφορά στην Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι οι οποίοι, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν υποβάλουν την οριστική αίτησή τους ή δεν πληρώσουν τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη, θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς Απόλυσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και επιθυμούν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 και ηλεκτρονική αίτηση για παροχή διευκολύνσεων.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Ιδίου τύπου (Κατηγορία Α΄) οι οποίοι συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 για σκοπούς Απόλυσης ή για σκοπούς Απόλυσης και Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, θα πρέπει να εκτυπώσουν την Αίτηση Διευκολύνσεων, να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά (πχ Απόφαση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Ιατρικά πιστοποιητικά, άλλες αξιολογήσεις κλπ) και να τα παραδώσουν στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό που έχει οριστεί από τον Συντονιστή κάθε σχολείου για την παραλαβή τους.

Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων η παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και λαμβάνει γνώση η αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.

3. Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας

Οι υποψήφιοι της Εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας για σκοπούς εισδοχής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πλαίσιο 9), αλλά και οι υποψήφιοι που θα αιτηθούν πριμοδότηση ως διακριθέντες αθλητές, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 (Τόμος Α΄, σελ. 55-62) και να αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

4. Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν στο Υπουργείο Άμυνας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους για Στρατιωτικές Σχολές βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, Τόμος Α΄, σελ. 101-113.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, μέχρι τις 12 Απριλίου 2021, ημερομηνία έναρξης της Υγειονομικής Εξέτασης για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, οι υποψήφιοι για τις εν λόγω Σχολές θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις. Το σχετικό έντυπο των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων/γνωματεύσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και πρέπει να προσκομισθεί συμπληρωμένο από τους υποψηφίους κατά την υγειονομική εξέταση, συνοδευόμενο από τις εξετάσεις/γνωματεύσεις. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει, πρόσθετα, να προσκομίσουν και το δελτίο ταυτότητάς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας για ενημέρωσή τους ως προς τον χρόνο προσέλευσης στην υγειονομική εξέταση, την αθλητική και την ψυχοτεχνική δοκιμασία.

5. Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και Τμήματα Καλών Τεχνών Ελλάδας

Η εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτεί διαφορετικές διαδικασίες εξέτασης.

Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής των Εξετάσεων για εισαγωγή στα πιο πάνω Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, γι’ αυτό και οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν για ενημέρωσή τους την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

6. Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στην κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, με την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

7. Υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν μόνο για σκοπούς πρόσβασης (Κατηγορία Β΄)

Α. Τελειόφοιτοι μαθητές Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου

Όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μόνο για σκοπούς Πρόσβασης, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα,μέχρι και την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλει για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

γ) Βεβαίωση Ατομικών Στοιχείων τελειόφοιτων μαθητών Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου (Έντυπο ΠΕ 03), την οποία θα πρέπει να προμηθευτούν πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση του σχολείου τους,

δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν την εν λόγω αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους.

Β. Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μόνο για σκοπούς Πρόσβασης, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα,μέχρι και την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλει για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

γ) Αποδεικτικό Απόλυσης ή αντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον Διευθυντή του Σχολείου αποφοίτησής τους,

δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν την εν λόγω αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους.

Γ. Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό

Υποψήφιοι, οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό και θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μόνο για σκοπούς Πρόσβασης, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα, μέχρι και την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχουν υποβάλει για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

γ) Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους,

δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν την εν λόγω αίτηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους.

8. Πρόσβαση σε πληροφορίες και άλλο σχετικό υλικό

Για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, οι υποψήφιοι καλούνται να απευθύνονται στον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους, στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΠΑΝ (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021, δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, που διατίθεται στην αποθήκη του ΥΠΠΑΝ, στα βιβλιοπωλεία και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: (www.moec.gov.cy/ypexams).

Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, καθημερινά, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 8:00 μ.μ., θα λειτουργεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μέτρα αντίδρασης θα συζητήσουν οι οργανωμένοι γονείς με αφορμή τις αποφάσεις της Κυβέρνησης

Σύγκληση έκτακτων συνεδριάσεων με τους Συνδέσμους Γονέων και συζήτηση μέτρων αντίδρασης, με αφορμή τις χθεσινές αποφάσεις της κυβέρνησης, ζητά η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία αναφέρει ότι είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν, καθώς και οι ανησυχίες των γονιών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι οι χθεσινές αποφάσεις της κυβέρνησης προκάλεσαν την πολύ έντονη απογοήτευσή της, αφού όπως αναφέρει «συνεχίζεται η δυσμενής διάκριση που τυγχάνουν οι μαθητές γυμνασίου, σε σχέση με τους μαθητές των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης».

«Μας είναι ακατανόητη η απόφαση», αναφέρει, «και πάσχει από έλλειψη κοινής λογικής αλλά και ανθρώπινης ευαισθησίας προς την ψυχοσύνθεση των παιδιών».

ΥΠΠΑΝ: Στα σχολεία θα απαιτείται εβδομαδιαία αρνητική διάγνωση rapid test, στις 16/3 επαναλειτουργία Γυμνασίων

Η επαναλειτουργία των Γυμνασίων με φυσική παρουσία μαθητών και μαθητριών μετατίθεται και θα ξεκινήσει από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 
Ανακοινώνει, επίσης, μετά από συνεννοήσεις με το Υπουργείο Υγείας ότι στο εξής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, για την παρουσία των μαθητών και μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης στα σχολεία θα απαιτείται εβδομαδιαία αρνητική διάγνωση σε έλεγχο ταχείας διάγνωσης (rapid test).
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την καθημερινή εξέταση της υγειονομικής κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται με την επαναδραστηριοποίηση του πληθυσμού και τη σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων, υποβάλλουν την ανάγκη για εφαρμογή εντατικότερων μέτρων υγειονομικής προστασίας.

Ικανοποίηση αναφορικά με την πλήρη λειτουργία των σχολείων, εξέφρασε ο ΥΠΠΑΝ

Με ικανοποίηση «βλέπουμε ότι από τη Δευτέρα θα έχουμε στα σχολεία και τις άλλες δυο τάξεις του Λυκείου και από την μεθεπόμενη εβδομάδα και τα Γυμνάσια», είπε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, μιλώντας σε σημερινή συνέντευξη Τύπου για θέματα της επικαιρότητας.
 
Όπως ανέφερε, τώρα έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πιστή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων και της αναγκαίας προστασίας «για να διαφυλάξουμε τη δυνατότητα που μας δίνεται για να λειτουργούν τα σχολεία μας κανονικά.

Είναι πραγματικά ευαίσθητη η συγκυρία και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει επιδείνωση», πρόσθεσε.

Στις 8 Φεβρουαρίου ξεκινά η φοίτηση με φυσική παρουσία, αναφέρει το Υπ. Παιδείας

Από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου ξεκινά η φοίτηση με φυσική παρουσία για τους μαθητές/μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και της Γ΄ τάξης  των Λυκείων, Τεχνικών καθώς και της αντίστοιχης των Ιδιωτικών Σχολείων, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι σε συνέχεια των σημερινών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει  ότι  η φοίτηση με φυσική παρουσία για τους μαθητές/μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και της Γ΄ τάξης  των Λυκείων, Τεχνικών καθώς της αντίστοιχης των Ιδιωτικών Σχολείων αρχίζει από τη Δευτέρα 08/02/2021.

Σημειώνεται πως στο μεσοδιάστημα συνεχίζεται  η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία μέχρι και τη λήψη νέων αποφάσεων.

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια ΓΣ της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε την 53η Ετήσια Γενική Συνέλευση της στις 24 Ιανουαρίου 2021. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση έγινε με τηλεδιάσκεψη.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τις εργασίες της Συνέλευσης χαιρέτισαν, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Κυριάκος Χατζηγιάννης και η Μύρια Βασιλείου, πρόεδρος της ΠΟΕΔ.

ΑΡΘΡΟ: Το 26ο «επίτευγμα» του Υπουργείου Παιδείας

***Η Efimerida-Cy φιλοξενεί αρθρογραφία, απόψεις και τοποθετήσεις από όλους τους χώρους και το όλο φάσμα του κοινωνικού γίνεσθαι της Κύπρου***.

Πριν δύο μόλις μέρες, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προέβει σε απολογισμό του έργου του κατά τη διάρκεια του ενός έτους υπό την διοίκηση του νυν Υπουργού κ. Προδρόμου. Τα 25 επιτεύγματα που αποτελούν τον απολογισμό του Υπουργείου συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, το έκτακτο χριστουγεννιάτικο φοιτητικό επίδομα, τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, την επετειακή εκδήλωση για τα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και την Ειδική Επιτροπή υπό την προεδρία του Καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη για τις επετειακές εκδηλώσεις σε σχέση με τα 200 χρόνια από την εθνική επανάσταση του 1821.

Δεν ξέρω αν οι επετειακές εκδηλώσεις για το 1821, η εκδήλωση για τα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας (αυτής που έμεινε) ή το φιάσκο της δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτισμού με δεκαπέντε άνδρες και μια γυναίκα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ο/Η κάθε ελεύθερα κριτικά σκεπτόμενος/η πολίτης μπορεί να διαβάσει, να αποφασίσει και να κρίνει. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν συμπεριέλαβε στον απολογισμό του το 26ο, ως το μεγαλύτερο «επίτευγμα» όχι μόνο σε τοπικό αλλά σε διεθνές επίπεδο, που έχει καταγραφεί επισήμως μέσα από την πρόσφατη έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία δημοσιεύθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2021: την παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών και βασικών δικαιωμάτων παιδιών, πολλαπλά ευάλωτων.

Με αφορμή τα Διατάγματα της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού τα δύο Κέντρα «Υποδοχής και Φιλοξενίας» αιτητών ασύλου μετατράπηκαν σε κλειστά, απαγορεύοντας την είσοδο και έξοδο των διαμενόντων για δύο ολόκληρους μήνες. Όπως σημειώνει η Επίτροπος, ακόμα και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, το Κέντρο Φιλοξενίας «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά παρέμεινε κλειστό για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενημερωτικά, το συγκεκριμένο κέντρο θεωρείται «κέντρο πρώτης υποδοχής» για να καλύπτει ανάγκες υποδοχής 72 ωρών. Αντ’ αυτού, τα κέντρα υποδοχής μετατράπηκαν σε «χώρους κράτησης» παραβιάζοντας Διεθνείς Συμβάσεις και εθνικές νομοθεσίες που αφορούν δικαιώματα παιδιών και ασυνόδευτων ανηλίκων. Στο «Πουρνάρα» σήμερα διαμένουν εξήντα ασυνόδευτα παιδιά σε πολύ άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Το τραγικότερο όμως που καταγράφεται στην Έκθεση της Επιτρόπου είναι η κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού για ίση πρόσβαση στην Εκπαίδευση αφού από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και τις διακοπές των Χριστουγέννων όπου τα σχολεία λειτουργούσαν με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών, τα παιδιά που διέμεναν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να διαμένουν στο κέντρο, δεν δικαιούνται να εξέρχονται του Κέντρου ούτε καν για φοίτηση στα δημοτικά και γυμνάσια που φοιτούν.  Κατά συνέπεια, το κράτος μέσω των αρμόδιων θεσμών του, παραβίασε το δικαίωμα συγκεκριμένης ομάδας παιδιών για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση ενώ τα σχολεία ήταν ανοικτά και λειτουργούσαν κανονικά. Η προφορική απάντηση του Υπουργείου Παιδείας προς την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών ήταν η «επίλυση» του θέματος παρέχοντας στα παιδιά εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εις γνώσην δηλαδή του Υπουργείου τσαλακώνεται ολόκληρη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και παραβιάζεται θεσμικά η Αρχή της Μη Διάκρισης με παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ομάδα παιδιών ενόσω τα σχολεία ήταν ανοικτά για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Αποτελεί πραγματικά «επίτευγμα απολογισμού» για ένα ουτω καλούμενο σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος να προωθεί διακρίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και να παρέχει αυτού του είδους μεταχείριση και αντιμετώπιση σε ομάδα ευάλωτων και ανυπεράσπιστων παιδιών. Η παντελής αδιαφορία για την υγεία και ασφάλεια αυτών των παιδιών, ασυνόδευτων και μη, από τη μια και  η κατάφωρη παραβίαση των βασικών τους δικαιωμάτων από την άλλη, αποτελούν τη μεγαλύτερη ντροπή για τους θεσμούς, την πολιτεία, τον πολιτισμό και την παιδεία του τόπου.

Η μεγαλύτερη ειρωνεία: σήμερα, 24η Ιανουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης. Ο ΟΗΕ τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη. Κανένας απολογισμός και κανένα άλλο επίτευγμα δεν μπορεί να διαγράψει το ελάχιστο χρέος της πολιτείας απέναντι στα παιδιά: τον απόλυτο και πλήρη σεβασμό σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματά τους.

Βιάνα Έρικσσον

Εκπαιδευτικός Δημοτικής

Μέλος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Αντιπρόεδρος Ομίλου Ανθρωπιστών

Ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε σχολεία στη Λευκωσία και ενημερώθηκε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Ε’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας και το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία των σχολείων με εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ συνομίλησε με τη διευθυντική ομάδα των σχολείων και εκπαιδευτικούς που ήταν παρόντες στα σχολεία ενημερώνοντας τους για το πρόγραμμα αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το γενικότερο συμπέρασμα που επιβεβαιώθηκε και στα δυο αυτά σχολεία είναι ότι, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν, η διδασκαλία ανταποκρίνεται πολύ ικανοποιητικά στο αναλυτικό πρόγραμμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

ΥΠΠΑΝ: Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για εμβόλια για κορωνοϊό από τρίτες χώρες δεν έχει τεκμηριωθεί

Αναφορικά με τα εμβόλια COVID-19 που ενδεχομένως να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, και για τα οποία δεν έχει μέχρι σήμερα γνωμοδοτήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν επαρκή και διαφανή επιστημονικά δεδομένα, που να τεκμηριώνουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Υγείας.
 
Επομένως στο παρόν στάδιο, σημειώνει, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας «δεν δύνανται να προβούν σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή εισηγήσεις για αυτά τα προϊόντα, καθώς η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει τεκμηριωθεί».
 
Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες καθώς και τα άλλα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται, παρακολουθούν από την αρχή τις εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη εμβολίων για την αντιμετώπιση της COVID-19, συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και είναι ενήμερες για όλα τα νέα δεδομένα και τις οδηγίες που εκδίδονται.
 
Το Υπουργείο Υγείας, προσθέτει πως παραμένει σε επαγρύπνηση σχετικά με την ανάπτυξη νέων εμβολίων και είναι σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τον προγραμματισμό του ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αναφέρεται, ότι η Επιτροπή Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) αποτελεί την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), η οποία μέσω της κεντρικής διαδικασίας γνωμοδοτεί για την αδειοδότηση στα κράτη μέλη της ΕΕ, φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων COVID-19.
 
Η CHMP, σημειώνεται, έχει αξιολογήσει κλινικά και μη κλινικά δεδομένα για εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί ή/και αναπτύσσονται κατά της COVID-19, από διάφορες εταιρείες και έχει επιταχύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης τους. Ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δύο εμβόλια κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (ένα στις 21/12/2020 και ένα στις 06/01/2021), ενώ έχουν υπογραφεί συμβόλαια αγοράς εμβολίων από εταιρείες που βρίσκονται στα τελικά στάδια ανάπτυξης εμβολίου.
 
Η διεξοδική αξιολόγηση από πλευράς της CHMP, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, εξασφαλίζει στους πολίτες της ΕΕ ότι τα εμβόλια COVID-19 πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ και θέτει σε εφαρμογή τις διασφαλίσεις, τους ελέγχους και τις υποχρεώσεις για την υποστήριξη εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται, η διαδικασία που έχει αναπτυχθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινή προμήθεια εμβολίων για όλες τις χώρες υποβοηθά τα μικρά κράτη, όπως η Κύπρος, με περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα.
 
Η Κύπρος συμμετέχει εξ αρχής με εκπρόσωπό της στην Τεχνική Επιτροπή (Steering Committee) για την κοινή διαπραγμάτευση και προμήθεια των εμβολίων, γεγονός που επέτρεψε να έχει στη διάθεσή της εμβόλια κατά της νόσου ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
 
Η εν λόγω διαδικασία, προστίθεται, διασφαλίζει την αρχή της αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την αρχή της ισονομίας, αφού όλα τα κράτη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και έχουν ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο, στο ίδιο κόστος, χωρίς να ευνοούνται οι χώρες με ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη.