Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του ΧΑΚ, καταγράφηκαν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη

Συνεχίστηκε και την Παρασκευή η ανοδική πορεία του ΧΑΚ με τον Γενικό Δείκτη να κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, που έκλεισε στις 67,26 μονάδες καταγράφοντας αύξηση 0,95%, κυρίως λόγω της ανόδου των τίτλων της Τράπεζας Κύπρου.
 
Παράλληλα το ΧΑΚ κατέγραψε σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη σε ποσοστό 5,36%.

O Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 40,19 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,95%. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €143.500.

Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 1,21% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με κέρδη 1,08% και οι Επενδυτικές με αύξηση 0,48%. Πτώση 0,79% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €33.398 (πτώση 1,81% – τιμή κλεισίματος €0,76), της Logicom με €28.307 (πτώση 0,59% – τιμή κλεισίματος €1,69), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €27.310, (πτώση 2,34% – τιμή κλεισίματος €2,5), της Τράπεζας Κύπρου με €19.816 (άνοδος 4,55% – τιμή κλεισίματος €1,15) και της Tsokkos Hotels με €10.430 (άνοδος 4,40% – τιμή κλεισίματος €0,09).
 
Από τους τίτλους που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 102.

Κέρδη στο ΧΑΚ έπειτα από ένα πτωτικό σερί τριών συνεδριάσεων

Στα κέρδη επέστρεψε το Χρηματιστήριο την Παρασκευή έπειτα από ένα πτωτικό σερί τριών συνεδριάσεων.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 1,26% κλείνοντας στις 63,76 μονάδες, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 ανήλθε στις 38,03 μονάδες παρουσιάζοντας κέρδη 1,22%. Ο ημερήσιος τζίρος περιορίστηκε στις €42.305. Σε εβδομαδιαία βάση το Χρηματιστήριο παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 1,31%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €19.136 (άνοδος 1,04% – τιμή κλεισίματος €0,97). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €17.117 (πτώση 0,75% – τιμή κλεισίματος €2,66), της Α. Tsokkos Hotels με €1.325 (άνοδος 4,12%), της Woolworth (Cyprus) Properties με €619,5 (άνοδος 9,09% – τιμή κλεισίματος €0,06) και της The Cyprus Cement Public Company με €540 (άνοδος 1,89% – τιμή κλεισίματος €0,54).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 11 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 52.

Περιορισμένες απώλειες σημειώνει το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη στις 61,29 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,59%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €62,043.58.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 36,43 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,64%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, αύξηση σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών 0,91%, της Κύριας Αγοράς 0,67% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,16%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,06% κατάγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €32,643.9700 (τιμή κλεισίματος €0.9500– άνοδος 1,50%), της Ελληνικής Τράπεζας με €11,258.3800 (τιμή κλεισίματος €0.8000– χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €7,795.2000 (τιμή κλεισίματος €2.2400 – άνοδος 0,90%), της C.C.C. Tourist Enterprises με €7,658.0000 (τιμή κλεισίματος €0.1280 – χωρίς μεταβολή) και της Demetra Holdings με €1,002.9700 (τιμή κλεισίματος €0.3940 – άνοδος 1,03%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 58.         

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Harvest Capital Management Public Ltd, το οποίο ανερχόταν σε €2.380.000 διαιρεμένο σε 14.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,17, έχει μειωθεί με βάση Δικαστική Απόφαση σε €980.000, διαιρεμένο σε 14.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας  €0,07.

Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Rolandos Enterprises Public Ltd, ανακοίνωσε την Τρίτη την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από αύριο  Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021, καθότι έχει εκλείψει ο λόγος της αναστολής.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την απόφαση του για διαγραφή των μετοχών της εταιρείας BCRE – Brack Capital Real Estate Investment N.V. από τη Ν.Ε.Α. του ΧΑΚ, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή λήφθηκε από το Συμβούλιο του ΧΑΚ, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Η ακριβής ημερομηνία διαγραφής των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο και αφού ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.  Μέχρι τότε, η διαπραγμάτευση των εν λόγω τίτλων θα παραμείνει υπό αναστολή.

Με αξιοσημείωτη άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ την Δευτέρα

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε στη συνεδρία της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με την κύρια ώθηση να δίνεται από την άνοδο στις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 60,30 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,20%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €123.692,69.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 35,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 2,20%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 2,69% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με άνοδο 0,78% και η Εναλλακτική κατά 0,46%. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €66.062 (τιμή κλεισίματος €0.92– άνοδος 6,13%), της Ελληνικής Τράπεζας με €30.089 (τιμή κλεισίματος €0.76– άνοδος 1,33%), της Logicom με €7.919 (τιμή κλεισίματος €1.36– άνοδος 1,49%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.781 (τιμή κλεισίματος €0,41– χωρίς μεταβολή) και της C.C.C. Tourist Enterprises με €4.864 (τιμή κλεισίματος €0.13 – άνοδος 1,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 131.

Σημαντικές ζημιές παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο

Σημαντικές ζημιές παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο, υποχωρώντας στο επίπεδο των 56 μονάδων, ως αποτέλεσμα των σημαντικών πιέσεων στις τραπεζικές μετοχές, ιδιαίτερα στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου.
 
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 56,34 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση σε ποσοστό 1,90%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση 1,93%, κλείνοντας στις 33,46 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €61.

Μικρά κέρδη στο ΧΑΚ τη Δευτέρα

Με μικρά κέρδη άρχισε την εβδομάδα το ΧΑΚ, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 56,58 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 0,44%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο 0,45% κλείνοντας στις 33,61 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας στις €47.917.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες άνοδο παρουσίασαν οι Επενδυτικές Εταιρείες και η Κύρια Αγορά με 0,44% και 0,39% αντίστοιχα. Αντίθετα με ζημιές έκλεισε ο τομέας των Ξενοδοχείων και της Εναλλακτικής Αγοράς με 0,78% και 0,09% αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €18.770 (άνοδος 2,92% – τιμή κλεισίματος €0,74). Ακολούθησαν οι μετοχές της Logicom με €8.100 (πτώση 2,88% – τιμή κλεισίματος €1,35), της Demetra Holdings Plc με €6.110 (άνοδος 0,51% – τιμή κλεισίματος €0,39), της C.C.C Tourist Enterprises Public με €5.597 (πτώση 6,19% – τιμή κλεισίματος €0,10) και της Ελληνικής Τράπεζας με €4.538 (πτώση 1,04% – τιμή κλεισίματος €0,76).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε κινήθηκαν ανοδικά και πέντε πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 49.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Thameside Investment Group Plc (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2021.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, αφού δεν εκδόθηκαν η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε 30/6/2019, η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 31/12/2019 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 30/6/2020. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Νέες απώλειες στο ΧΑΚ, ζημιές στην πρώτη εβδομάδα του 2021

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο, καταγράφοντας ζημιές 0,81% για την πρώτη εβδομάδα του 2021.
 
Ωθούμενος από τις απώλειες στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου και της Logicom, o Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 56,16 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,18%. Ο Δείκτης FTYSE/CySE 20 παρουσίασε ελαφρώς μεγαλύτερες απώλειες, σε ποσοστό 0,27% κλείνοντας στις 33,36 μονάδες.

Πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο

Πτώση σημείωνε στις 13:30 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό του Δείκτη να είναι στις 55,67 μονάδες με ζημιές 0,85%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 ήταν στις 33,09 μονάδες, καταγράφοντας επίσης πτώση 0,87%.

Ο όγκος των συναλλαγών είναι 103.748,32 €  και ο αριθμός των συναλλαγών φθάνει τις 69.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημειώνει πτώση 1,34%, η Εναλλακτική άνοδο 0,87%, τα Ξενοδοχεία άνοδο 1,14%, και οι Επενδυτικές παραμένουν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα έχει η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 26.497,01, και πτώση 3,03%, ακολουθούμενη από την LOUIS PLC με όγκο συναλλαγών 20.160,00 και αμετάβλητη, την LOGICOM PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών 13.775,42 και αμετάβλητη, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με όγκο συναλλαγών 12.752,96 και άνοδο 3,70% και την Ελληνική Τράπεζα με όγκο συναλλαγών 12.712,50 και άνοδο 0,27%.

Από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης 6 κινούνται ανοδικά, 4 παραμένουν αμετάβλητες και 1 κινείται καθοδικά.

Ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Ανοδικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό Δείκτη στις 12:54 να διαμορφώνεται στις 54,79 μονάδες με κέρδη 1,48%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης FTSE/CySE 20 είναι στις 32,53 μονάδες με άνοδο 1,50%.

Ο όγκος των συναλλαγών φθάνει τις 194.253,97 ευρώ και ο αριθμός των συναλλαγών είναι 30.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημειώνει κέρδη 2,14%, η Εναλλακτική 0,25%, ενώ τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα έχει η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών 157.398,40 (άνοδος 2,94%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 33.818,42 ευρώ (άνοδος 4,63%), της ΚΕΟ με όγκο συναλλαγών 1.875,00 (άνοδος 0,81%), της THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD με 1.038,00 (άνοδος 1,76%) και της LOGICOM PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών 616,50 (άνοδος 0,74%).

Μέχρι στιγμής από τις μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, 5 κινούνται ανοδικά και μια παραμένει αμετάβλητη.

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό του δείκτη να διαμορφώνεται στις 53,99 μονάδες με κέρδη 0,15%. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 είχε επίσης άνοδο 0,13% και έκλεισε στις 32,05 μονάδες.

Ο όγκος των συναλλαγών έφθασε στα 2.253.092,48 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε άνοδο 0,26%, η Εναλλακτική 0,22%, οι Επενδυτικές έμειναν αμετάβλητες και τα Ξενοδοχεία επίσης άνοδο 1,18%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών 2.213.830,39 (τιμή κλεισίματος 0,680, άνοδος 0,89%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 16.022,05 (τιμή κλεισίματος 0,712, πτώση 0,56% ), της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με όγκο συναλλαγών 11.045,03 (τιμή κλεισίματος 1,080, άνοδος 1,89%), της K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD με όγκο συναλλαγών 5.625,51 (τιμή κλεισίματος 0,173, πτώση 3,89%), της CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD με όγκο συναλλαγών 2.329,49 (τιμή κλεισίματος 0,340, αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 69.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από σχετικό αίτημα της εισηγμένης εταιρείας Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α. (ΝΕΑ Αγορά), ανακοινώνει την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας από την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021 (7 εργάσιμες ημέρες), ενόψει της επικείμενης εισαγωγής της εταιρείας και στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) – (παράλληλη εισαγωγή και στα δύο Χρηματιστήρια), μετά από την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αποδοχή της αίτησης εισαγωγής της εταιρείας, υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει σχετικά σήμερα 23/12/2020.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε, με βάση το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Σημειώνεται επίσης ότι πέραν της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν’ λόγω εταιρείας, δεν θα επιτρέπονται εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές με βάση το Άρθρο 23 του Νόμου του ΧΑΚ, ούτε και συναλλαγές Over The Counter (OTC).

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας South East Europe Gaming Τυχερά Παιχνίδια ΑΕ (Ν.Ε.Α. Αγορά).

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον η εν λόγω εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 29 Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι την 1η Μαρτίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει των προβλεπόμενων στη Νομοθεσία του, για διαγραφή των τίτλων της εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Ltd. Το Συμβούλιο έχει λάβει αυτήν την απόφαση, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για το λόγο ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εν’ λόγω εταιρείας και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για διαγραφή των τίτλων της εταιρείας έχει ληφθεί, με βάση τα πιο κάτω:

(α) Μη συμμόρφωση της εταιρείας με την υποχρέωση της για υποβολή και δημοσιοποίηση:
– της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2018,
– της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019,
– της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019 και
– της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.
(β) Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου 2020 ότι η Έφορος Ασφαλίσεων έχει προβεί σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
(γ) Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε διορισμό νέων εξωτερικών ελεγκτών, μετά από την παραίτηση των ελεγκτών της, στις 6 Αυγούστου 2020.
(δ) Η εταιρεία δεν έχει καθορίσει χρονοδιάγραμμα για τη δημοσιοποίηση της πιο πάνω χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, που εκκρεμεί.

Μέχρι να ληφθεί σχετική απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι τίτλοι της εταιρείας αυτής θα συνεχίσουν να τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.