Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του ΧΑΚ, καταγράφηκαν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη

Συνεχίστηκε και την Παρασκευή η ανοδική πορεία του ΧΑΚ με τον Γενικό Δείκτη να κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, που έκλεισε στις 67,26 μονάδες καταγράφοντας αύξηση 0,95%, κυρίως λόγω της ανόδου των τίτλων της Τράπεζας Κύπρου.
 
Παράλληλα το ΧΑΚ κατέγραψε σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη σε ποσοστό 5,36%.

O Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 40,19 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,95%. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €143.500.

Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 1,21% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με κέρδη 1,08% και οι Επενδυτικές με αύξηση 0,48%. Πτώση 0,79% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €33.398 (πτώση 1,81% – τιμή κλεισίματος €0,76), της Logicom με €28.307 (πτώση 0,59% – τιμή κλεισίματος €1,69), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €27.310, (πτώση 2,34% – τιμή κλεισίματος €2,5), της Τράπεζας Κύπρου με €19.816 (άνοδος 4,55% – τιμή κλεισίματος €1,15) και της Tsokkos Hotels με €10.430 (άνοδος 4,40% – τιμή κλεισίματος €0,09).
 
Από τους τίτλους που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 102.

Περιορισμένες απώλειες σημειώνει το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη στις 61,29 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,59%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €62,043.58.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 36,43 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,64%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, αύξηση σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών 0,91%, της Κύριας Αγοράς 0,67% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,16%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,06% κατάγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €32,643.9700 (τιμή κλεισίματος €0.9500– άνοδος 1,50%), της Ελληνικής Τράπεζας με €11,258.3800 (τιμή κλεισίματος €0.8000– χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €7,795.2000 (τιμή κλεισίματος €2.2400 – άνοδος 0,90%), της C.C.C. Tourist Enterprises με €7,658.0000 (τιμή κλεισίματος €0.1280 – χωρίς μεταβολή) και της Demetra Holdings με €1,002.9700 (τιμή κλεισίματος €0.3940 – άνοδος 1,03%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 58.         

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Harvest Capital Management Public Ltd, το οποίο ανερχόταν σε €2.380.000 διαιρεμένο σε 14.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,17, έχει μειωθεί με βάση Δικαστική Απόφαση σε €980.000, διαιρεμένο σε 14.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας  €0,07.

Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Rolandos Enterprises Public Ltd, ανακοίνωσε την Τρίτη την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από αύριο  Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021, καθότι έχει εκλείψει ο λόγος της αναστολής.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την απόφαση του για διαγραφή των μετοχών της εταιρείας BCRE – Brack Capital Real Estate Investment N.V. από τη Ν.Ε.Α. του ΧΑΚ, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή λήφθηκε από το Συμβούλιο του ΧΑΚ, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Η ακριβής ημερομηνία διαγραφής των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο και αφού ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.  Μέχρι τότε, η διαπραγμάτευση των εν λόγω τίτλων θα παραμείνει υπό αναστολή.

Με αξιοσημείωτη άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ την Δευτέρα

Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψε στη συνεδρία της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με την κύρια ώθηση να δίνεται από την άνοδο στις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 60,30 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,20%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €123.692,69.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 35,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 2,20%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 2,69% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με άνοδο 0,78% και η Εναλλακτική κατά 0,46%. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €66.062 (τιμή κλεισίματος €0.92– άνοδος 6,13%), της Ελληνικής Τράπεζας με €30.089 (τιμή κλεισίματος €0.76– άνοδος 1,33%), της Logicom με €7.919 (τιμή κλεισίματος €1.36– άνοδος 1,49%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.781 (τιμή κλεισίματος €0,41– χωρίς μεταβολή) και της C.C.C. Tourist Enterprises με €4.864 (τιμή κλεισίματος €0.13 – άνοδος 1,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 131.

Σημαντικές ζημιές παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο

Σημαντικές ζημιές παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο, υποχωρώντας στο επίπεδο των 56 μονάδων, ως αποτέλεσμα των σημαντικών πιέσεων στις τραπεζικές μετοχές, ιδιαίτερα στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου.
 
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 56,34 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση σε ποσοστό 1,90%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση 1,93%, κλείνοντας στις 33,46 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €61.

Με πτώση κλείνει την εβδομάδα το ΧΑΚ

Μικρές ζημιές παρουσίασε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων.
 
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 57,43 μονάδες παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση 0,20%, κλείνοντας στις 34,12 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €72.294.
 
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 1,95%.
 
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες οριακά κέρδη, σε ποσοστό 0,08% παρουσίασε η Εναλλακτική Αγορά. Ζημιές παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία με 1,80% και ακολούθησε η Κύρια Αγορά με 0,75%, ενώ ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών δεν παρουσίασε μεταβολή.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €36.047 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,77). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €10.

Σημαντική άνοδος στο ΧΑΚ, εβδομαδιαία κέρδη 3%

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο, ωθούμενο κυρίως από τα μεγάλα κέρδη στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου, ανεβάζοντας την άνοδο σε εβδομαδιαία βάση κοντά στο 3%.
 
Με ώθηση κυρίως από τα μεγάλα κέρδη στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 54,69 παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε άνοδο 1,22%, κλείνοντας στις 32,45 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €200.

Πτωτικά κινείται το ΧΑΚ

Μικρές απώλειες παρουσιάζει την Παρασκευή το Χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη (στις 14:03) να υποχωρεί σε ποσοστό 0,24% και να τυγχάνει διαπραγμάτευσης στις 54,34 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 τύγχανε διαπραγμάτευσης στις 32,27 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,25%. Την ίδια ώρα η αξία των συναλλαγών περιορίζεται σε €25.673.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, απώλειες παρουσιάζουν η Κύρια Αγορά και η Εναλλακτική Αγορά με 0,31% και 0,30% αντίστοιχα, ενώ Επενδυτικές και Ξενοδοχεία δεν παρουσίαζαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €16.384 (πτώση 0,83%), της Τράπεζας Κύπρου με €3,648 (άνοδος 0,15%), της Κόσμος Ασφαλιστική με €2.870 (χωρίς μεταβολή), της The Cyprus Cement Public Company με €2.171 (άνοδος 2,87%) και της Petrolina (Holdings) με €588 (πτώση 2,97%).

Κέρδη κατέγραψε την Παρασκευή το ΧΑΚ – εβδομαδιαία η άνοδος

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σε εβδομαδιαία βάση, η κυπριακή αγορά σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,26% ή 0,54 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 43,32 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 0,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €48,871.21.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 25,58 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,75%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 5,06%, της Κύριας Αγοράς 2,42% και των Ξενοδοχείων 0,66%, ενώ πτώση σε ποσοστό 0,96% σημείωσε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €20,845.4600 (τιμή κλεισίματος €0.4610– πτώση 0,86%), της Logicom με €8,682.9700 (τιμή κλεισίματος €1.0100– άνοδος 1%), της Petrolina (Holdings) με €6,548.0400 (τιμή κλεισίματος €0.8250- πτώση 0,60%), της Τσιμεντοποιϊα Βασιλικού με €3,799.7000 (τιμή κλεισίματος €1.7800– πτώση 1,66%) και της The Cyprus Cement €3,212.0000 (τιμή κλεισίματος €0.2920– χωρίς μεταβολή).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 59.
 
Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εισηγμένης εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd ως είχε ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου 2020.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν’ λόγω εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης). Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2020, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της, θα αρθεί.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, το Χρηματιστήριο εξυπηρετεί με ειδική συμφωνία το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους) για μη εισηγμένα Κυβερνητικά Ομόλογα που απευθύνονται προς Φυσικά Πρόσωπα, καθώς και για Εισηγμένα Κυβερνητικά Ομόλογα που είναι καταχωρημένα στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ.
 
 Μεταξύ άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται, αναφέρεται ότι το ΧΑΚ τηρεί τις Οδηγίες Πληρωμής για καταβολή του Τόκου και Αποπληρωμής Κεφαλαίου προς τους κατόχους των Ομολόγων αυτών.
 
Μετά από τη συμφωνία μεταξύ Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ελληνική Τράπεζα) για μεταφορά στοχευμένων στοιχείων του ενεργητικού της ΣΚΤ προς την Ελληνική Τράπεζα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρώην πελατών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ως γνωστό έχουν μεταφερθεί από τα συστήματα της ΣΚΤ, στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας.
 
Κατά τη διαδικασία αυτής της ενσωμάτωσης, δημιουργήθηκε νέος τραπεζικός λογαριασμός με νέο ΙΒΑΝ για κάθε ένα από τους λογαριασμούς που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα και έχει ενσωματωθεί ο κωδικός BIC της Ελληνικής Τράπεζας.
 
Μετά από ενημέρωση που έχει ληφθεί από τη Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ για τους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς, το ΧΑΚ έχει προβεί σε αυτόματη ενημέρωση των νέων IBAN και BIC στις υφιστάμενες οδηγίες πληρωμής που υπήρχαν καταχωρημένες στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του, για τους κατόχους των Κυβερνητικών Ομολόγων. Συνεπώς η καταβολή των Τόκων και Αποπληρωμή Κεφαλαίων, που θα διενεργείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς τους κατόχους των Κυβερνητικών Ομολόγων μετά από τις 14 Νοεμβρίου 2020, θα γίνεται στους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελληνική Τράπεζα.
 
Για τις περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατή η αυτόματη μεταφορά των Τραπεζικών Λογαριασμών το ΧΑΚ καλεί τους επηρεαζόμενους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για δήλωση νέου λογαριασμού προς το ΧΑΚ, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες (υποβολή Εντύπου 8Α δεόντως υπογεγραμμένου και συμπληρωμένου συνοδευόμενο με τα αναγκαία δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί το σχετικό δικαίωμα), προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία καταβολή τόκου/ αποπληρωμής κεφαλαίου.
 
 Το ΧΑΚ επίσης υποδεικνύει ότι σε περίπτωση που κάτοχος Κυβερνητικών Ομολόγων διαφωνεί με την αυτόματη αλλαγή του λογαριασμού του ή επιθυμεί να υποβάλει άλλες οδηγίες πληρωμής, μπορεί να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ως περιγράφονται πιο πάνω.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου για διευκρινήσεις / επεξηγήσεις στο τηλέφωνο 22712300 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@cse.com.cy.

Σημαντική πτώση στο ΧΑΚ μετά τα κέρδη των τελευταίων ημερών

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά τα σημαντικά κέρδη των τελευταίων τεσσάρων χρηματιστηριακών συναντήσεων, διατηρώντας ωστόσο το επίπεδο των 43 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε σημαντική πτώση σε ποσοστό 1,47%, κλείνοντας στις 43,00 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε απώλειες 1,55%, κλείνοντας στις 25,39 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος περιορίστηκε στα €15.373.

 Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε μόνο η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,02%. Πτώση κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς κατά 2,84%, των Ξενοδοχείων κατά 0,26% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 5,54%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο συναλλαγών €9.050 (άνοδος 0,56% – τιμή κλεισίματος €1,81). Ακολούθησαν οι μετοχές της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €1.761 (πτώση 1,35% – τιμή κλεισίματος €0,292), της Τράπεζας Κύπρου με €1.264 (πτώση 1,06% – τιμή κλεισίματος €0,465), της εταιρείας Salamis Tours με €1.131 (πτώση 2,25% – τιμή κλεισίματος €0,87) και της TOURIST ENTERPRISES με €937 (άνοδος 2,04% – τιμή κλεισίματος €0,075).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 23.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας C.T.O. Public Company Ltd, ως είχε ανακοινωθεί στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης).

Σημειώνει ότι, η απόφαση για αναστολή λήφθηκε ενόψει της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την εταιρεία Amerrossa Ltd για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας C.T.O. Public Company Ltd.

Επίσης, το ΧΑΚ σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2020, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Swan Real Estate Plc,με βάση το άρθρο 183 του Νόμου του ΧΑΚ λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/1/2020 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/07/2020.

Αναφέρει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης, η οποία θα ισχύει από την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, θα αρθεί, όταν και εφόσον υποβληθεί η πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε πως, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hebson Holdings Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 26 Οκτωβρίου 2020.

 Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2020(συμπεριλαμβανομένης).

 Σημειώνει ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για διορισμό Συμβούλου Εισαγωγής, την έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019, την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, την έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί ενωρίτερα.

Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ   
    
    
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :  04/11/2020
    
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
    
 ΕΥΡΩ/EURO (€)  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 26,250.29  
    
ΔΕΙΚΤΗΣTIMH% MET.ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEXVALUE% DIFF.VALUE (€)
FTSE/CySE 2025.7900.59026,250.290
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ26.7800.94019,894.300
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ725.9800.0000.000
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ43.6400.55026,250.290
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ620.7100.0000.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ714.5200.2206,355.990
FTSE Med  (3/11/2020)3,817.4200.510 
FTSE/XA – XAK Τραπεζικός Δείκτης189.5501.680 
    
    
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από 
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.