Στις 349.411 ανήλθαν τα μηνύματα στο 8998 την Τρίτη

Στις 349.411 ανήλθαν τα συνολικά μηνύματα που έστειλαν την Τρίτη οι πολίτες στο 8998 για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 1.957 σε σχέση με τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τα εγκεκριμένα μηνύματα, ανήλθαν την Τρίτη σε 335.319 σε σύγκριση με 332.319 τη Δευτέρα.

Τη Δευτέρα τα συνολικά μηνύματα ήταν 347.454, εκ των οποίων τα 335.811 ήταν έγκυρα και εγκρίθηκαν τα 332.147. Την Τρίτη τα συνολικά μηνύματα ήταν 349.411, τα έγκυρα ήταν 338.925 και τα εγκεκριμένα ήταν 335.319.

Από τα εγκεκριμένα μηνύματα, τα περισσότερα την Δευτέρα και την Τρίτη αφορούσαν την κατηγορία  2, δηλαδή  μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, περιλαμβανομένου και του take away και ανήλθαν σε 125.672 και 124.806 αντίστοιχα.

Ο δεύτερος λόγος μετακίνησης βάσει των αριθμών μηνυμάτων που απεστάλησαν ήταν ο αριθμός 6, δηλαδή μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, εφόσον περιορίζεται σε χώρους όπου επιτρέπεται η πρόσβαση με συνολικά 78.433 και 79.815 μηνύματα την Δευτέρα και την Τρίτη αντίστοιχα.

Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιστοιχούσαν στο 61,45% των εγκεκριμένων μηνυμάτων την Δευτέρα και στο 61,02% των εγκεκριμένων μηνυμάτων την Τρίτη.

Ο τρίτος λόγος αποστολής SMS στο 8998 και τις δύο μέρες ήταν η κατηγορία 8 δηλαδή δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας (με την προσκόμιση του απαραίτητου αποδεικτικού στοιχείου που ισχύει για κάθε περίπτωση) με 70.673 μηνύματα την Δευτέρα και 72.512 μηνύματα την Τρίτη.