Σημαντική πρόοδο στη μείωση των ΜΕΔ στην Κύπρο και μελλοντικές προκλήσεις βλέπει ο οίκος DBRS

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar, σε έκθεσή του, σημειώνει τη σημαντική πρόοδο της Κύπρου στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) εντός 2020 παρά τις συνθήκες της πανδημίας. Ωστόσο προειδοποιεί για πιθανές προκλήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
 
Όπως σημειώνει οι κυπριακές τράπεζες επιτάχυναν ουσιαστικά τη μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΧ τους το 2020 και δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες εντός του 2020.

DBRS: Επιβεβαίωση του κυπριακού αξιόχρεου στο BBB (low), διατηρώντας σταθερή προοπτική

Ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morning Star επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου στο ΒΒΒ(low), διατηρώντας επίσης την προοπτική σε σταθερή, επικαλούμενος τους γενικότερα ισοζυγισμένους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, παρά την συρρίκνωση της οικονομίας το 2020 και την επιδείνωση στο κυβερνητικό ισοζύγιο, που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού.
 
Στην τελευταία πράξη αξιολόγησης για το 2020 (είχε επιβεβαιώσει την αξιολόγηση στις 15 Μαΐου, διαφοροποιώντας την προοπτική σε σταθερή), ο καναδικός οίκος θεωρεί πως η κυπριακή οικονομία παρουσίασε συρρίκνωση με χαμηλότερο ρυθμό απ’ ό,τι αναμενόταν – που είναι λιγότερο έντονη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης- με το δημοσιονομικό ισοζύγιο να γυρνά σε έλλειμμα το 2020 και το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ να αυξάνεται κοντά στο 115%, που, όπως αναφέρει, παραμένει διαχειρίσιμο.

Ο DBRS υποβάθμισε τη Γαλλία στο ΑΑ (υψηλό), σταθερή η τάση

Στο AA (υψηλό) υποβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Γαλλίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, ο DBRS Morningstar, διαφοροποιώντας παράλληλα την τάση σε σταθερή, από αρνητική.
 
Ταυτόχρονα, ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο σε ξένο και εγχώριο νόμισμα της Γαλλίας στο R-1 (υψηλό) και διατήρησε την τάση σταθερή.
 
Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS, ότι η σημαντική επιδείνωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών της Γαλλίας και των δημόσιων οικονομικών της, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υγειονομικής κατάστασης και της οικονομικής κρίσης, είχε ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας να μην ευθυγραμμίζεται πλέον με την κορυφαία αξιολόγηση AAA.