Μείωση 0,4% στην εγγραφή νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ το 4ο τρίμηνο του 2020

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ο αριθμός εγγραφών νέων επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν ο ίδιος σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μειωμένος μόνο κατά 0,4%), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός των νέων εγγραφών επιχειρήσεων έπεσε για πρώτη φορά στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη καταγραφής της σειράς και στη συνέχεια ανέκαμψε.

Ο αριθμός των δηλώσεων πτώχευσης στην ΕΕ σημείωσε επίσης μικρή μόνο μείωση 1,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Eurostat: Η αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ ανέκαμψε ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο του 2020

Η αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ ανέκαμψε ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ανήλθε στο 72,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2020, που αντιπροσωπεύει αύξηση 0,3 εκατοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Eurostat, το χάσμα στην αγορά εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα άτομα που έχουν μια ανεκπλήρωτη ανάγκη για απασχόληση και ένα από τα κύρια συστατικά της είναι η ανεργία, ανήλθε στο 13,7% του εκτεταμένου εργατικού δυναμικού ηλικίας 20-64 το τέταρτο τρίμηνο του 2020, από 14,1% το τρίτο τρίμηνο του 2020 (-0,4).

Eurostat: Eξαιρετικά πολλές απουσίες από την εργασία καταγράφηκαν από την 11η έως 24η εβδομάδα του 2020

Εξαιρετικά πολλές απουσίες από την εργασία καταγράφηκαν από την 11η έως 24η εβδομάδα του 2020 (περίπου αντιστοιχούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2020), κατά τη διάρκεια το πρώτου κυμματος της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το αποκορύφωμα των απουσιών καταγράφηκε τη 15η εβδομάδα (τον Απρίλιο του 2020), με 47,5 εκατομμύρια απουσίες, δηλαδή 33,6 εκατομμύρια περισσότερα από τον μέσο όρο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αυτής της ημερολογιακής εβδομάδας τα τελευταία πέντε χρόνια (2015-2019).

Από το πρώτο τρίμηνο του 2006 έως το τρίτο τρίμηνο του 2020, όσοι έπιασαν δουλειά σε νέες για αυτούς θέσεις εργασίας ξεπερνούσαν συνεχώς τους πρόσφατους απολυμένους στην ΕΕ.

Στο 17,3% το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ, στο 23,3% οι επιχειρηματικές επενδύσεις

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε σε 17,3% το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με 24,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά αυτή τη σημαντική μείωση, αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την αρχή των χρονοσειρών καταγραφής του δείκτη το 1999 και 4,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό, τι στο ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό επένδυσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,8% το τρίτο τρίμηνο του 2020, ανακάμπτοντας από 7,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το 17,3% του πληθυσμού της ΕΕ και το 15,4% της Κύπρου υπέφερε από θόρυβο από τους γείτονες ή το δρόμο το 2019

Το 2019, το 17,3% του πληθυσμού της ΕΕ και το 15,4% της Κύπρου ανέφερε ότι υπέφερε από θόρυβο από τους γείτονές ή από το δρόμο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, δεν προκαλεί έκπληξη ότι το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο για όσους ζουν σε πόλεις (24,1%) από ό, τι για εκείνους στις αγροτικές περιοχές (10,4%).

Το ποσοστό των ατόμων που ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα με τον θόρυβο της γειτονιάς τείνει να μειώνεται όσο ο αριθμός των ατόμων στο κάθε νοικοκυριό αυξήθηκε.

Eurostat: Στο 95% της ΕΕ το AIC στην Κύπρο το 2019, στο 1,7% το ποσοστό κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2020

Aπό 58% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη Βουλγαρία έως 135% στο Λουξεμβούργο κυμάνθηκε η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC – ένα μέτρο της υλικής ευημερίας των νοικοκυριών) στα κράτη μέλη το 2019, σύμφωνα με στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζονται σε αναθεωρημένες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και στα τελευταία στοιχεία του ΑΕΠ και του πληθυσμού.

Στην Κύπρο, το κατά κεφαλήν AIC 2019 ήταν στο 95% του μέσου όρου της ΕΕ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 90% (από 96% και 91% αντίστοιχα το 2018). Για την Ελλάδα, το AIC και το ΑΕΠ παρέμειναν αμετάβλητα στο 78% και στο 67% και για τα δύο χρόνια.

Εurostat: το 15,3% των εργαζομένων στην ΕΕ ήταν χαμηλόμισθοι το 2018

Το 2018, το 15,3% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν χαμηλόμισθοι (αυτό σημαίνει ότι κέρδισαν τα δύο τρίτα ή λιγότερο των εθνικών μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών τους) σε σύγκριση με το 16,4% το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό φτάνει το 17%, ενώ η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει σχετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, 18,2% των γυναικών εργαζομένων ήταν χαμηλόμισθοι το 2018, σε σύγκριση με το 12,5% των ανδρών εργαζομένων.